BiG M 450

 • Výkonný a úsporný motor Liebherr o výkonu 449 PS.
 • Ohromná výkonnost díky velkému pracovnímu záběru 9,90 m.
 • Kondicionér s ocelovými prsty nebo válci (gumové nebo ocelové).
 • Žací lišta Heavy Duty s jištěním disků SafeCut.
 • Hydraulicky nastavitelný podvozek pro velkou světlou výškou nad terénem.
 • Maximální efektivita a dokonalý komfort přináší KRONE GPS navádění a SectionControl.

BiG M 450 od KRONE představuje další stupeň celkové profesionální koncepce samojízdných žacích strojů. Ať ve vysokém nebo nízkém porostu, na rovině nebo na svahu, anebo v obtížných pracovních podmínkách – díky velkému záběru, dobré manévrovací schopnosti, ohromným výkonovým rezervám a optimálnímu rozložení hmotnosti je stroj BiG M 450 perfektně vybaven pro jakékoli použití na celém světě.

Prospekt BiG M 450

Žací ústrojí

 • Přímý pohon žacích jednotek prostřednictvím řemenů a kloubových hřídelí.
 • Plynulé nastavování výšky sečení pomocí hydraulických válců.
 • Automatický posun čelního žacího ústrojí podle natočení zadních kol na přání.
 • DuoGrip – zavěšení bočních žacích jednotek v těžišti.

S inovativní koncepcí pohonu BiG M 450 můžete dosahovat maximálních plošných výkonů Převyšující než 17 ha/h. Podélně nainstalovaný motor umožňuje přenos sil prostřednictvím řemenů a kloubových hřídelí přímo na tři žací ústrojí. Hydraulické nastavování výšky sečení přímo z kabiny a plně hydraulické nastavování přítlaku poskytuje maximální komfortní obsluhu.

Síla od motoru se u stroje BiG M 450 přenáší s vysokou účinností přímo na tři žací ústrojí. Rozdělovací převodovka se nachází bezprostředně před podélně zabudovaným motorem. Odtud se síla přenáší prostřednictvím řemenů a kloubových hřídelí na jednotlivá žací ústrojí.

Přítlak a výšku sečení lze u čelního i bočních žacích ústrojí nastavit hydraulicky přímo z kabiny. Kromě toho je možné dvě výšky strniště a dvě hodnoty odlehčení uložit do paměti a později je podle potřeby aktivovat ovládací pákou.

DuoGrip neboli boční žací ústrojí jsou zavěšena v těžišti prostřednictvím kulových kloubů. V celé šířce záběru je tak zajištěn rovnoměrný přítlak. Boční síly přenášejí dvě rovnoběžná ramena. Díky velkému kyvnému rozsahu je možné rovnoměrné a čisté sečení na svahu i v příkopech a na náspech.

Volitelně je k dispozici automatický boční posun čelního žacího ústrojí. Pomocí snímače se zjistí rejdový úhel zadních kol a žací ústrojí se pak podle jejich natočení hydraulicky posune doleva nebo doprava. V ostrých zatáčkách ani při práci na svahu tak nevznikají neposečené pruhy.

Sériově dodávaná nájezdová pojistka se stará o to, že se boční žací ústrojí při kontaktu s překážkou vychýlí dozadu a zvedne nahoru. Po překonání překážky se vychýlená žací jednotka vrátí zpět do své původní polohy.

Žací nosník EasyCut

 • Kompaktně svařená žací lišta Heavy-Duty s celoživotní olejovou náplní.
 • Samostatná střižná pojistka SafeCut pro každý žací disk.
 • Satelitní pohon pro klidný průběh sil v liště.
 • Perfektní výsledek sečení díky systému SmartCut.
 • Zvýšená ochrana proti opotřebení.

U stroje BiG M 450 jsou použita disková žací ústrojí osvědčené konstrukční řady EasyCut s extrémně pevným žacím nosníkem v provedení HeavyDuty. Síla se přenáší zezadu přes převodovku na žací nosník z velkých pomaleji se otáčejících čelních ozubených kol na předsazená kola žacích disků. Žací disky, které se točí směrem od sebe, se u KRONE SmartCut více překrývají, takže výsledkem je velice čisté sečení. Systém SafeCut poskytuje ochranu před poškozením cizím tělesem.

Satelitní pohon KRONE zajišťuje klidný chod a malé opotřebení díky nízké rychlosti otáčení velkých čelních ozubených kol. Žací disky vysunuté daleko dopředu sečou velice čistě.

Sečení se SmartCut znamená sečení bez vynechaných pruhů. Žací disky se točí vždy po párech proti sobě. Žací nůž je v záběru jak dozadu, tak i dopředu proti směru jízdy. Proto musí být přesahy drah nožů dostatečné, aby bylo sečení čisté. Nepárové disky se otáčí od sebe, a zde je přesah nožů ještě větší. Tím je zaručeno bezvadné sečení mladé píce i řídkých porostů bez tvorby neposečených pruhů. Větší vzdálenost disků otáčejících se dozadu zlepšuje podávání píce zejména při větších objemech.

Každý žací disk na žacím nosníku má samostatnou pojistku. Narazí-li disk na cizí těleso, přenese se náraz na pojistný kolík a dojde k jeho ustřižení. Prostřednictvím závitu na hřídeli modulu se žací disk sám zvedne o 15 mm nahoru z nebezpečné oblasti a z dosahu sousedních disků.

Nože lze vyměnit během několika vteřin, pouze za pomoci dodané montážní páky.

Kondicionéry KRONE

Prstový kondicionér CV
 • Výkonný žací kondicionér pro stébelniny.
 • Úprava píce v celé šířce záběru.
 • Ocelové V-prsty pro intenzivní a šetrnou úpravu.
 • Nastavení intenzity úpravy bez použití nástrojů.

Kondicionér KRONE CV zajistí rychlé a rovnoměrné  sušení píce s vysokou efektivitou. Intenzitu úpravy píce lze dvěma úrovněmi otáček (700 nebo 1000 ot./min) kondicionéru a prostřednictvím  jeho vzdálenosti od žebrovaného plechu, která se dá nastavit pákou snadno a bez nářadí.

Válcový kondicionér CR – NOVINKA
 • Můžete si vybrat mezi ocelovými nebo gumovými válci.
 • Hydraulické nastavení intenzity úpravy píce.
 • Píce je zpracovávána v celé šířce záběru 9,90 m. 

Pro intenzivní a zároveň šetrnou úpravu píce s velkým podílem listové hmoty jako jetel nebo vojtěška jsou vhodné především válcové kondicionéry KRONE. Podle konkrétních podmínek používání jsou k dispozici buď gumové nebo ocelové válce (M-Rolls), které urychlí proces prosychání píce. 

Ukládání píce do řádků

 • Kryty šneků se ovládají pohodlně pouhým stiskem tlačítka.
 • Šetrný transport píce prostřednictvím šneků.
 • Minimální riziko znečištění píce díky jejímu minimálnímu kontaktu s půdou.
 • Usnadnění práce dalších strojů ve sklizňové lince.

Sečení, úprava píce a ukládání na jeden řádek – tyto tři základní úkony zvládne BiG M 450 na přání v jednom pracovním kroku. Šneky integrované v bočních žacích ústrojích přitom bez kontaktu s půdou ukládají píci na řádek tvořený předním žacím ústrojím. Znečištění píce je díky tomu minimální a mimo to se podstatně sníží pracovní náklady na sklizeň píce.

Kryty šneků lze pohodlně otevírat a zavírat z kabiny. Jedním stisknutím tlačítka lze zvolit, zda se má posečená píce rozprostírat na široko nebo dopravovat na střed a ukládat na řádek od čelního ústrojí.

Díky doširoka otevřeným krytům šneků se píce ukládá načechraná a v rovnoměrné vrstvě. Stroj BiG M 450 si pamatuje nastavení krytů a po jejich zavření a opětovném otevření nastaví kryty do stejné polohy. Šneky mají o 20 % vyšší vinutí šnekovnice. Přispívá to ke zvýšení průchodnosti a šetrnějšímu transportu píce.

Při otevřených usměrňovacích krytech rozhazují žací ústrojí posečenou píci ven přes otáčející se šneky a rozprostírají ji v plné šířce záběru stroje. Protože píce může rovnoměrně a rychle prosychat, není už zapotřebí pracovní krok obracení.

Je-li kryt na jedné straně otevřený, ukládá BiG M 450 píci na široko jen na této straně. Po přejezdu tam a zpět je v tomto případě píce posečená z 19,80 m uložena na šířku menší než 13,00 m. Čtyřrotorový shrnovač pokosů potom může píci pohodlně shrnout na jeden řádek v jednom pracovním kroku. To umožňuje perfektní vytížení následujících strojů v lince.

Jsou-li kryty na obou stranách zavřené, je posečená hmota dopravována prostřednictvím šneků přímo na střed a ukládá se na řádek tvořený čelním žacím ústrojím. Tento způsob sklizně výrazně snižuje ztráty a znečištění píce, a navíc lze ušetřit jednu pracovní operaci při shrnování.

Pohon kol a podvozek

 • Plynulý jízdní pohon zajišťují hydromotory kol.
 • Otáčky motoru snížené na 1250 ot/min při jízdě po silnici, malá spotřeba paliva a velmi klidný chod.
 • Velmi komfortní jízda díky hydropneumaticky odpruženým nápravám.
 • Hydraulické nastavování výšky náprav pro dosažení optimální světlé výšky.

Díky pohonu prostřednictvím hydromotorů kol může BiG M 450 pohodlně a velmi obratně manévrovat. Vysoký komfort je zajištěn také díky hydropneumatickému odpružení náprav. Nápravy mají kromě toho také nastavitelnou výšku, takže poskytují potřebnou světlou výšku nad zemí na poli, zatímco pro přepravu po silnici se podvozek sníží.

Hydraulický pohon kol zajišťuje u BiG M 450 velkou obratnost a hodí se tak i pro práci na malých plochách. Každé kolo je poháněno hydraulickým motorem s axiálními písty a koncovou planetovou převodovkou. Na rozdíl od konvenčních hnacích mechanismů s křížovými klouby netrpí tento tento druh pohonu kol opotřebením.

Přední i zadní náprava stroje BiG M 450 má hydraulicky nastavitelnou výšku a hydropneumatické odpružení. To přináší velice komfortní jízdu jak na poli, tak na silnici. Díky možnosti hydraulického snížení podvozku zůstává přepravní výška stroje při jízdě po silnici nižší než 4 m.

Stroj může jet po silnici rychlostí 40 km/h při otáčkách motoru 1250 ot/min. Přitom se otáčky automaticky přizpůsobují rychlosti a zatížení. Např. na semaforu nebo křižovatce se otáčky motoru sníží, takže klesne i spotřeba paliva a také provoz motoru i pohonu je šetrnější.

BiG M 450 je standardně vybaven velkými terénními pneumatikami o rozměru 800/65 R 32 na přední nápravě a 600/65 R 28 na zadní nápravě. Takové pneumatiky poskytují žacímu stroji potřebnou trakci a zároveň nepoškozují strniště. Jako volitelná výbava jsou k dispozici pneumatiky do lučních porostů Flotation Trac značky Vredesteinen o velikosti 800/60 R 32 (vpředu) a 600/60 R 30,5 (vzadu). Tyto pneumatiky jsou extrémně šetrné k porostu.

Motor

 • 6válcový motor Liebherr o výkonu 449 PS splňuje stupeň 5 emisní normy.
 • Intervaly údržby: 1000 provozních hodin nebo jeden rok.
 • Velmi úsporný díky řízení výkonu motoru Power Split.
 • Velice klidný chod díky uložení na silentblocích.
 • Velký chladič s pasivním rotorem pro udržení optimální teploty.

Motor Liebherr o výkonu 449 PS s automatickým řízením dodává stroji BiG M 450 vždy takový výkon, jaký je právě potřeba a splňuje parametry emisní normy Stage V. To snižuje spotřebu paliva při práci v řidších porostech. Nově vyvinutá pojistka mezního zatížení sleduje otáčky motoru a při příliš velkém namáhání sníží rychlost jízdy. Díky uložení na silentblocích je chod tohoto silného motoru vždy velmi klidný.

O čisté spalování se stará technologie SCR (Selective Catalytic Reduction). Ta do výfukového vedení před katalyzátorem řízeně vstřikuje močovinu, která chemickou reakcí přemění kysličníky dusíku, vznikající v motoru při spalování, na neškodný dusík a vodu. K dispozici je 780 l nafty a 80 l močoviny, takže je možné zvládnout i dlouhé dny bez přerušení práce.

Řízení motoru KRONE PowerSplit sleduje otáčky motoru. Ten startuje při 1650 ot/min v režimu Eco a s výkonem 354 PS. Podle potřeby výkonu přepne motor do režimu M, ve kterém má výkon 449 PS. Při nadměrném namáhání se aktivuje pojistka mezního zatížení. Díky automatickému přizpůsobování výkonu motoru podle skutečného aktuálního zatížení se výrazně snižuje spotřeba paliva.

Nově vyvinutá regulace mezního zatížení umožňuje ještě efektivnější vytížení stroje. Jakmile je dosaženo stanovené mezní hranice otáček motoru, sníží se automaticky rychlost jízdy. Je tak zaručeno perfektní sečení v každém okamžiku.

Umístění pohonu uprostřed mezi přední a zadní nápravou je optimální z několika hledisek: krátká vzdálenost pohonu od žacích jednotek, ideální rozložení hmotnosti ze 64 % na přední a 36 % na zadní nápravu a nízko položené těžiště.

Kabina

 • Perfektní panoramatický výhled velkými okny.
 • Velmi pohodlné sedadlo a obsluha.
 • Velký 8″ nebo 12″ ovládací terminál s barevným displejem a dotykovou obrazovkou.
 • Doplňková sada LED světel pro dokonalé osvětlení.
 • Moderní loketní opěrka s multifunkčním joystickem.

Hydraulicky uložená prostorná kabina „Silent Space“ je velmi tichá, poskytuje dostatek místa a byla vyvinuta podle všech ergonomických požadavků. Součástí sériové výbavy je mimo jiné velký 8″ nebo 12″ ovládací terminál s dotykovým displejem ve vysokém rozlišení, na kterém lze i sledovat práci stroje, v loketní opěrce je integrovaný multifunkční joystick, je zde
automatická klimatizace a elektrický chladicí box. Pro ještě vyšší komfort je jako volitelná výbava k dispozici sada LED osvětlení nebo komfortní sedadlo Premium.

Kabina stroje KRONE BiG M poskytuje perfektní výhled na všechny žací jednotky díky velkým oknům se štíhlými sloupky. Dvojitá izolovaná podlaha snižuje hlučnost pracoviště. Pro dobrý přehled i za tmy je k dispozici obsáhlý balíček osvětlení. Volitelně lze stroj dovybavit LED reflektory – na střeše kabiny a v bočních krytech.

Do kabiny je možné vystoupat po schůdcích nejen zleva, ale i zprava. To umožňuje pohodlné čištění i pravé části kabiny. Doplňkové LED osvětlení, integrované v jednotlivých stupních (volitelná výbava) slouží k bezpečnějšímu výstupu a sestupu za tmy.

Komfortní sedadlo Activo Premium, které je součástí volitelné výbavy, je vybaveno vyhříváním a ventilací. Všechny ovládací prvky jsou odtud perfektně dostupné. Práce neunaví ani za dlouhých pracovních dnů. Na doplňkovém 8″ nebo 12palcovém ovládacím X-terminálu s dotykovou obrazovkou jsou evidovány všechny důležité provozní údaje a přehledně se zobrazují na barevném displeji s vysokým rozlišením. Lze na něm provádět mnoho různých nastavení stroje. Součástí sériové výbavy je couvací kamera s monitorem, takže řidič má o všem kolem stroje optimální přehled.

V loketní opěrce u sedadla řidiče je integrovaná ergonomicky tvarovaná multifunkční páka. Funkce jednotlivých tlačítek a přepínačů uživatel snadno rozpozná podle názorných symbolů. Celý stroj je možné komfortně ovládat tlačítky na joysticku. Individuální komfort řidiče ještě zvyšují čtyři tlačítka, která je možné obsadit libovolnými funkcemi.

Servis a údržba

 • Automatické centrální mazání je sledováno snímačem.
 • Intervaly údržby motoru: 1000 provozních hodin nebo jeden rok.
 • Optimální přístupnost díky širokému rozevření krytů.
 • Dostatek úložných prostor pro nářadí a malé díly.
 • Velké nádrže na 780 l nafty a 80 l močoviny.

Stroj BiG M 450 je vybaven mnoha vychytávkami, které usnadní údržbu a ušetří čas. Centrální mazání, sledované senzorem, zásobuje mazivem většinu mazacích míst.

Většina mazacích míst je zásobována mazivem centrálně. Optimální namazání stroje je zajištěno prostřednictvím senzoru, který mazání sleduje.

Mezi podlahou kabiny a oběma předními koly se za vyklápěcími bočními kryty nachází dva úložné prostory. Nad levým předním kolem je přihrádka na baterii a hlavní vypínač, vlevo vedle je ještě místo na drobné součástky. V přihrádce nad předním kolem vpravo ve směru jízdy je uložena voda do ostřikovačů a na mytí rukou, a vedle je ještě místo na zakládací klíny a další drobnosti.

BiG M má vzadu velký úložný prostor. Jsou v něm uloženy dva odnímatelné zásobníky na nože a jejich páka pro výměnu. Navíc je zde prostor i pro nářaďový box.

Nože jsou při výměně snadno přístupné, neboť přední kryt se dá i s ochrannou plachtou zvednout nahoru.

Doplňková výbava

 • KRONE GPS Guidance a SectionControl usnadňují řidiči práci.
 • Splazy pro vysoké sečení při výšce strniště nad 90 mm.
 • Sada pro přestavbu na mulčovač se záběrem 9,2 m.
 • Sada LED pro osvětlení v okruhu 360°. 

Kromě uvedené doplňkové výbavy nabízí KRONE i další výbavu, kterou si můžete objednat přímo z výroby. S ní se Vám bude pracovat ještě komfortněji a pohodlněji.

Technické údaje BiG M 450