ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

Servisní autaSamozřejmostí, kterou společnost provádí vlastními specialisty, je záruční a pozáruční servis. Odborné služby spojené se školením a přeškolením obsluh zemědělských strojů jen dokreslují zájem managementu pracovat na co nejvyšším stupni profesionality. Společnost MOREAU AGRI si zakládá, a to je jedna z priorit, na dokonale zásobované servisní síti umožňující rychle a odborně uspokojovat potřeby klientů, neboť si je vědoma toho, i z praktických zkušeností (management firmy působil v prvovýrobě, v zemědělských družstvech), že více jak jinde, v zemědělství platí zásada čas jsou peníze a hlavně když navíc působí nepřízeň počasí.

SERVIS

manip_IMG_2538Středisko Moreau Agri Vysočina je kompletně vybaveno zabezpečením, moderní diagnostickou a servisní technikou a skladem náhradních dílů pro jakýkoli servisní zásah na strojích dodávaných naší firmou. Jsme schopni zabezpečit i opravu strojů Zetor se starším datem výroby z dob, kdy jsme tuto značku neměli ve svém portfoliu. Zahájení servisní činnosti po nahlášení potřeby servisního zásahu dle aktuálního požadavku zákazníka (standardně dle dosažitelnosti – např. 30 km, časově cca do 2 hodin). V případě požadavku zákazníka je dodavatel schopen zabezpečit náhradní stroj. Veškeré náhradní díly, maziva a ostatní spotřební materiál je dostupný na středisku Vysočina v Maršovicích, Klešicích u Chrudimi i v celorepublikové síti našich servisních středisek, centrální sklad pro ČR a SR v Huštěnovicích (Uherské Hradiště). V rámci garance na stroj jsou prováděny veškeré servisní zásahy ZDARMA. Zákazník hradí pouze spotřební materiál (filtry, náplně apod.). Firma Moreau Agri Vysočina nabízí záruční a pozáruční servis na veškeré stroje prodávané společností Moreau Agri Vysočina.

NÁHRADNÍ DÍLY

Nedílnou součástí fungování naší firmy je poskytování dodávek náhradních dílů. Abychom zajistili našim zákazníkům poskytování podpory, kterou očekávají a kterou si zaslouží, udržujeme v našem skladu náhradních dílů zásobu na všechny značky námi dodávaných strojů, s cílem snížit potenciální prostoje a dostat stroj zpátky na plný výkon tak rychle jak jen to bude možné.

FINANCOVÁNÍ

Nákup nového vybavení na podporu Vaší činnosti se často může jevit jako složitý úkon, proto má MOREAU AGRI VYSOČINA jasný a vstřícný přístup k financování těchto nákupů, který nabízí našim zákazníkům značnou flexibilitu a individuální přístup. Pomůžeme Vám zajistit finanční prostředky na realizaci Vašich projektů, prostřednictvím těchto forem financování:

  • Úvěr s podporu PGRLF
  • Úvěr s podmínkami dotace
  • Finanční leasing
  • Operativní leasing
  • Investiční leasing

PRONÁJEM STROJŮ

Samozřejmou součástí služeb poskytovaných našim zákazníkům je pronájem strojů za výhodných podmínek. Pro aktuální sklad nájemních strojů se informujte u svého obchodního zástupce.