BIG PACK

 • HighSpeed: o 20 % vyšší průchodnost při stejném slisování balíků.
 • HDP: vysoký stupeň slisování – až o 25 % vyšší hmotnost balíků než u standardního BiG Pack 1290.
 • HDP II: až o 70 % vyšší výkonnost nebo až o 10 % větší slisování balíků než u HDP HighSpeed.
 • Rozměry kanálu od 80 x 70 cm do 120 x 130 cm.
 • VFS a elektronická regulace lisovací síly jsou zárukou rovnoměrně slisovaných balíků.
 • Krátká délka řezanky díky řezacímu ústrojí XCut a VariCut, případně s přídavným drtičem PreChop.
 • Vysoce slisované balíky stabilního tvaru díky osvědčenému systému uzlovačů KRONE.
 • Až devět malých praktických balíků v jednom velkém přináší systém MultiBale.
 • BaleCollect: efektivní svoz balíků, šetrný k půdě vám zajistí akumulační vůz na balíky, namontovaný přímo na zádi lisu.

V lisech na obří balíky KRONE kupujete zkušenost a kompetenci špičkového výrobce lisů. KRONE zná všechny požadavky praxe a nabízí kompletní program velkých lisů s různými rozměry lisovacích kanálů. Mezinárodně uznávané inovace, jako variabilní plnící systém, jedinečná výbava MultiBale a neřízené sběrací ústrojí EasyFlow s mechanicky poháněným vkládacím válcem (Active Pick-up), jsou základem úspěchu strojů KRONE BiG Pack.

BiG Pack 890 (XC) HighSpeed

Tento stroj se čtyřmi dvojitými uzlovači, šířkou kanálu 80 cm a výškou 90 cm se výborně osvědčil nejen při zpracování slámy, ale také v těžké siláži.

 

 

 

 

 

BiG Pack 1270 (XC/VC) HighSpeed

Tento stroj s šířkou kanálu 1,20m a výškou 70 cm nabízí mnohostranné využití. Šest jednoduchých nebo dvojitých uzlovačů je zárukou stabilního tvaru balíků slámy, sena i senáže.

 

 

 

 

 

BiG Pack 1270 (XC/VC) MultiBale HighSpeed

Tato varianta umožňuje svázat až devět malých balíků do jednoho velkého. Vaše výhoda: velké balíky lze rychle sklidit z pole, malé balíky jsou praktičtější pro pozdější manipulaci a dávkování.

 

 

 

 

 

BiG Pack 1290 (XC) HighSpeed

 

Pevné balíky o šířce 1,20 m a výšce 90 cm nadchnou farmáře na celém světě. Díky velkým rozměrům lisovaných balíků se tento stroj využívá především pro sklizeň slámy a sena. V některých zemích se však úspěšně využívá i při lisování senáže. 

 

 

 

 

 

 

BiG Pack 4 x 4 (XC) HighSpeed

Výška kanálu 1,30 m znamená méně balíků na hektar, rychlejší sklizeň, a tím úsporu času a mzdových nákladů. Lis se používá především pro sklizeň slámy a sena.

 

 

 

 

 

 

Big Pack 870 HDP (XC)

„Tři stroje v jednom“. Stroj s průřezem kanálu 80×70 cm dosahuje stejného stupně slisování jako BiG Pack HDP. Lis má kromě toho i funkci MultiBale a může flexibilně reagovat na požadavky zákazníka. 

 

 

 

 

 

BiG Pack 1290 HDP (XC/VC) HighSpeed

Balíky jako brikety. Se systémem HDP (High Density Press) a prodlouženým lisovacím kanálem dosahuje stroj až o 25 % vyšší hmotnosti balíků než konvenční systémy. To se pozitivně odráží v nižších nákladech na přepravu slámy. 

 

 

 

 

 

BiG Pack 1290 HDP II (XC)

Vyšší stupeň slisování – vyšší rychlost jízdy. Díky osmi dvojitým uzlovačům dosahuje lis až o 70 % vyšší průchodnosti, nebo až o 10 % většího slisování oproti BiG Pack HDP HighSpeed. S tímto strojem budete na poli podstatně výkonnější a můžete tak zvýšit i efektivitu své logistiky.

 

 

 

 

KRONE Active Pick-up

 • Čistá práce, vyšší výkonnost díky aktivnímu podávacímu válci.
 • Aktivně hnaný vkládací válec pro lepší výkonnost i při lámavém materiálu.
 • Klidnější chod s konstrukcí bez vodící dráhy.
 • Menší opotřebení díky snížení počtu pohyblivých dílů o 68 %.
 • Bezúdržbové s dlouhou životností.

KRONE ‚Active Pick-up‘ – to je již mnohokrát v praxi osvědčené řešení sběrače EasyFlow bez vodicí dráhy, doplněné o aktivně poháněný vkládací válec. Tajemstvím úspěchu tohoto sběrače je speciální tvar pozinkovaných stěračů. Jejich forma zajišťuje kontinuální podávání píce i při zatahování prstů. EasyFlow může pracovat s otáčkami o 30 % vyššími, takže je možná rychlejší jízda a vyšší výkon.

KRONE XCut

 • 16 nožů při šířce lisovacího kanálu 0,80 m, 26 nožů při šířce kanálu 1,20 m.
 • Prsty se širokými podávacími plochami z odolného hardoxu.
 • Hydraulické spouštění řezacího koryta s posuvnými nožovými kazetami.
 • Skupinové zapínání nožů.

S kompletní sadou nožů teoretická délka řezanky 44 mm, s poloviční sadou potom 88 mm. Široké hardoxové podávací plochy na všech prstech uspořádaných do V snižují potřebný příkon, zajišťují vynikající kvalitu řezanky, vysoký výkon a dlouhou životnost.

KRONE VariCut (VC)

 • Až 51 nožů.
 • Variabilní řazení nožů po skupinách.
 • Výkonný díky řemenovému pohonu a rotoru se čtyřmi řadami prstů.
 • Produkce krátké řezanky nejvyšší kvality.
 • Snadná a komfortní údržba.

VariCut od KRONE je řezací ústrojí s mnoha noži pro BiG Pack 1270 a BiG Pack 1290 HDP, které může být dle výběru osazeno až 51 noži a jehož použití je maximálně variabilní. VariCut umožňuje řezat slámu na krátkou řezanku o minimální teoretické délce 22 mm. Ta se výborně hodí jako krmivo nebo jako podestýlky. 

KRONE PreChop

 • Krátká řezanka s minimální teoretickou délkou 21 mm.
 • Volitelná délka řezanky, dvě seřiditelná protiostří.
 • Rozvlákněním slámy je dosaženo lepší nasákavosti.
 • Mechanická převodovka a hydraulické nastavování výšky.

Plně integrovaný přídavný drtič PreChop určený pro obří lisy KRONE konstrukčních řad BiG Pack 1270 (XC/VC), 1290 (XC) a 1290 HDP (XC) je vybaven 96 rotujícími noži a dvěma řadami protinožů po 47 kusech. Drcení dosahuje teoretické délky řezanky 21 mm. PreChop přitom stonky slámy řeže, ale také viditelně rozvlákňuje a drtí. 

KRONE VFS – variabilní plnící systém

 • Vysoký výkon díky několikafázovému plnění komory.
 • Primární slisování v plnicí komoře s rovnoměrným zásobováním lisovacího kanálu.
 • Balíky stabilního tvaru i při málo vydatných řádcích.
 • Rovnoměrně zhutněné balíky a vysoká hmotnost balíků.
 • Automatická vačková spojka umožňuje lisování na hranici maxima.

Princip systému VFS: podávací a vkládací hrabice dopravují sklizňový produkt do dopravního kanálu, kde je shromažďován a primárně stlačen. Teprve když je dopravní kanál zcela naplněný, posune vkládací hrabice celý obsah do lisovacího kanálu. Tak jsou tvarovány vždy velmi tvrdé a tvarově stálé balíky i při malých nerovnoměrných řádcích nebo nízké pojezdové rychlosti. 

 

Podle modelu stroje je systém VFS vybaven třemi nebo čtyřmi plnícími hrabicemi, jednou vkládací hrabicí a jedním zádržným hřebenem. Všechny plnicí hrabice jsou řízeny společnou pevnou vodicí dráhou. Vkládací hrabici řídí druhá, otočná vodicí dráha.

 

 

 

 

 

Dokud se vodicí dráha hrabice nenatočí, podávají hrabice materiál k lisování souvisle do dopravního kanálu a primárně jej zde stlačují. Zádržný hřeben zadržuje píci pod lisovacím kanálem.

 

 

 

 

Teprve když je dopravní kanál plný, stlačený materiál přetlačí zádržný hřeben dozadu. Uvolní tak průchod do lisovacího kanálu a současně aktivuje spojku otočné dráhy.

 

 

 

Spojka natočí kompletní vodící dráhu vkládací hrabice, která nyní vsune píci do kanálu před píst. Potom se zádržný hřeben a vkládací hrabice automaticky vrátí do své výchozí polohy.

 

 

 

Pohon

 • Klidný chod díky mohutnému setrvačníku a vysokým otáčkám.
 • Přímý přenos sil pomocí kloubových hřídelí a pojistných spojek.
 • Vysoce komfortní obsluha, žádné střižné kolíky v hnacím ústrojí.
 • Rovnoměrně slisované balíky díky elektronické regulaci lisovací síly.

Palubní hydraulika s automatickou regulací lisovacího tlaku vždy zajistí i při různé vlhkosti a proměnlivé píci balíky stejného tvaru, s přesnými hranami. Dva senzory měří skutečnou lisovací sílu pístu. Regulační systém porovnává naměřené hodnoty s hodnotou zvolené lisovací síly. Palubní hydraulika podle toho automaticky upravuje tlak na stěny lisovacího kanálu. 

Lisovací kanál a podvozek

 • Velké hydraulické válce pro maximální slisování balíků.
 • Elektronické hvězdicové čidlo zajišťuje vždy stejnou délku balíků.
 • Jednoduchá náprava do 40 km/h nebo tandemová náprava do max. 60 km/h.
 • Agregát „Boogie“ s pevnou nebo náběhově řízenou nápravou.

Lisy na obří balíky KRONE BiG Pack s velkými hydraulickými válci jsou uzpůsobeny pro balíky o maximálním slisování. Pro ještě vyšší výkonnost jsou jako volitelná výbava k dispozici pevné nebo náběhově řízené tandemové nápravy s dovolenou maximální rychlostí do 60 km/h.

Systém uzlovačů KRONE

 • Vysoká bezpečnost funkce – jednoduché vedení motouzu.
 • Čištění stlačeným vzduchem jako součást sériové výbavy.
 • Sériově centrální mazání.
 • Dlouhá životnost.

Vázací ústrojí KRONE je zárukou maximálního stlačení a tvarově stálých balíků. Sériová technologie dvojitého uzlovače u BiG Pack 870 HDP a pro všechny rozměry kanálu s výškou nad 70 cm umožňuje spolehlivě vázat a udržet i extrémně silně slisované balíky a špatně stlačitelné sklizňové produkty. BiG Pack 1270 je standardně vybaven jednoduchým uzlovačem, dvojitý uzlovač je pro něj k dispozici jako volitelná výbava.

Při procesu lisování se přivádí k balíku jeden horní a jeden spodní motouz. Oba motouzy jsou navzájem svázány vždy na začátku a na konci. Spodní motouz je zaváděn přes napínací systém a dále jehlou. Spodní motouz obepíná spodní a čelní strany balíku. Horní motouz je přiveden k balíku přímo přes předepínací systém a pokrývá stranu balíku. Tento systém zajistí stroji schopnost slisovat jakékoli obtížně slisovatelné materiály tou nejvyšší silou. 

KRONE MultiBale

 • Až 9 samostatných balíků v jednom velkém.
 • Malé balíky v délkách od 0,30 m do 1,35 m.
 • Vysoká výkonnost na poli,
 • Jednoduchá manipulace s malými balíky na statku. 

Až devět samostatných balíků svázaných v jednom velkém. Medailí oceněný systém MultiBale – technologie, která usnadňuje manipulaci. Malé balíky dosahují délek v rozsahu od 0,30 m až do 1,35 m. Slisovat konvenční velký nerozdělený balík o délce až 2,70 m lze samozřejmě také. 

Ovládací terminály

 • Barevná dotyková obrazovka s vysokým rozlišením.
 • Díky standardu ISOBUS lze ovládací jednotky KRONE pro lisy BiG Pack využít pro všechny stroje, kompatibilní s ISOBUS. 
 • Při agregaci s traktorem pracujícím s ISOBUS je možné stroj KRONE BiG Pack připojit také k jeho virtuálnímu terminálu.

Už i terminál DS 500 od KRONE má komfortní barevnou dotykovou obrazovku, pomocí které můžete ovládat všechny důležité funkce stroje. Nejvyšší komfort poskytují terminály ISOBUS CCI 800 a CCI 1200, které je možné využívat současně k obsluze stroje a jako obrazovku pro signál z kamery. 

Kompaktní terminál DS 500 má 5,7″ barevný displej a umožňuje snadnou a přehlednou obsluhu stroje. K ovládání slouží buď dvanáct funkčních tlačítek, dotyková obrazovka nebo kolečko na zadní straně přístroje.

Terminál CCI 800 kompatibilní ISOBUS s 8″ dotykovým displejem slouží k ovládání stroje a zároveň jako obrazovka kamery, která například sleduje akumulační vůz na balíky. Jako multifunkční zařízení ušetří náklady a umožňuje optimální výhled. Ovládání pomocí tohoto terminálu je ještě komfortnější v kombinaci s joystickem AUX. Na displeji s intenzívními barvami a vysokým rozlišením je možné zobrazit funkce i v oknech miniaplikací.

ISOBUS terminál 1200 s 12palcovým dotykovým displejem umožňuje zobrazení dvou univerzálních terminálů (UT) na jedné obrazovce. Na jediném terminálu tak můžete najednou ovládat např. BiG Pack společně s akumulačním vozíkem a sledovat i záběr z kamery. Stačí vám k tomu jediný displej. Ušetříte náklady a budete mít lepší výhled z kabiny. Na displeji s intenzivními barvami a vysokým rozlišením je možné zobrazit funkce i v oknech miniaplikací. 

Všechny stroje KRONE kompatibilní i ISOBUS je možné provozovat přímo přes ISOBUS terminál traktoru. Stroj se připojí pouze jedním ISOBUS kabelem, a v kabině tahače se na monitoru zobrazí obvyklé uživatelské rozhraní. V závislosti na výbavě tahače mohou práci obsluhy usnadnit i další ovládací jednotky, jako jsou například joystick WTK.

BiG Pack HDP II

 • Až o 70 % vyšší výkonnost v porovnání s lisem BiG Pack 1290 HDP HighSpeed.
 • Nebo až o 10 % vyšší stupeň slisování v porovnání s lisem BiG Pack 1290 HDP HighSpeed.
 • Osm patentovaných dvojitých uzlovačů pro maximální stupeň slisování.
 • Hydraulické sklápění skříní na motouz umožňuje snadnější plnění a údržbu.

Ctižádostivým cílem vývoje stroje BiG Pack HDP II bylo dosažení až o 70% vyšší průchodné kapacity a až o 10% vyššího stupně slisování balíků oproti BiG Pack 1290 HDP HighSpeed. Efektivitu tohoto lisu a komfort obsluhy zvyšuje spousta zajímavých vlastností.

Po dlouholetých zkušenostech s vysokotlakým lisem BiG Pack 1290 HDP (High Density Press) vstupuje do výrobního programu KRONE kompletně nově vyvinutý „velký bratr“ dosavadního, velice úspěšného velkého lisu BiG Pack HDP, a ještě více posiluje vedoucí pozici firmy na trhu v oboru ‚High Density‘.

KRONE BaleCollect – akumulační vůz na balíky

 • Šetří čas a náklady při svozu velkých balíků.
 • Optimální jízdní podmínky díky teleskopické oji.
 • Různé režimy odkládání balíků podle následujících operací.
 • Integrovaná váha v základní výbavě.
 • Efektivní a šetrný k půdě. 

Při lisování akumuluje KRONE BaleCollect až tři hranaté balíky o šířce 120 cm nebo volitelně až pět balíků o šířce 80 cm. Díky různým režimům ukládání je balíky na poli možné rozmístit v optimálních rozestupech a připravit je pro další pracovní operaci. Podstatně se tak zkrátí časy nakládky při následném svozu slámy po lisování, sníží se počet přejezdů a tím dochází k menšímu zhutnění půdy. 

Následující procesy sklizně vyžadují různé varianty skládání balíků do skupin. BaleCollect pro šířku lisovacího kanálu 120 cm nabízí výběr z pěti různých režimů skládání. Mají-li všechny balíky ležet na souvrati nebo v její blízkosti, uplatní se režim „3 balíky“ resp. „3+1 balík“. Mají-li se naopak balíky senáže následně balit do fólie, bude se hodit režim „2 balíky (společně)“ nebo „2 balíky (každý zvlášť)“. Podle toho, jestli se balíky budou balit jako dvojbalení po dvojicích, nebo jestli balička bude nabírat a balit každý balík zvlášť. Balíky je také samozřejmě možné kdykoli vysunout manuálně stisknutím tlačítka. Na přání je možné využít i automatický systém odkládání balíků do až pěti řad A-B, který je řízený signálem GPS.

Doplňková výbava

 • Snímače měření vlhkosti balíků integrované v lisovacím kanálu.
 • Přídavná váha integrovaná do skluzu balíků.
 • Kamerový systém pro bezpečnost při couvání.
 • Přídavná skříň na motouz na zádi stroje.

Váš lis můžete vybavit dalšími volitelnými doplňky a příslušenstvím, které Vám práci ještě více zpříjemní. Například s měřením vlhkosti a s váhou v balíkovém skluzu budete mít vždy přesné informace o pracovních výsledcích. S LED reflektory a couvací kamerou budete mít vždy přehled.