U lisů na balíky KRONE kupujete zkušenost a kompetenci špičkového výrobce lisů. KRONE zná nejrůznější požadavky praxe a nabízí kompletní program lisů se všemi rozměry lisovacího kanálu.