Země živitelka 2022

publikováno v: Aktuality | 0

Do roka a do dne – takto tradičně můžeme říci – začala nejvýznamnější tuzemská zemědělská výstava Země živitelka 2022, zaměřená na zemědělskou techniku a zemědělský sektor obecně. Letos proběhla v termínu 25.-30. srpna a připravená expozice s profilem námi zastupovaných značek se opět těšila velkému zájmu návštěvníků a zákazníků, kterým tímto děkujeme za jejich přízeň.

Mezi významná setkání letošního ročníku se v naší expozici zařadila schůzka generálního ředitele Moreau Agri, spol. s r.o Ing. Květoslava Třetiny a jednatele naší společnosti Moreau Agri Vysočina, spol. s r.o. Milana Hájka s předsedou představenstva PGRLF doc. Dr. Ing. Josefem Kučerou. V neposlední řadě také došlo na setkání s hejtmanem Kraje Vysočina Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA.