Vánoční slovo ředitele

publikováno v: Aktuality | 0

 

Vážení přátelé, kolegové,

máme tady adventní čas a spolu s ním se rychle blíží konec roku, období bilancování a období, kdy se snažíme dohnat veškeré resty a zakončit rok s čistým stolem. Před rokem by jen stěží někoho napadlo, co nám rok 2020 může přinést, co nám nachystá za nástrahy a jak se nám všem může změnit život. Zcela samozřejmé věci jsou najednou značně omezené či dokonce nemožné.

Neprožíváme lehké období a je složité dívat se optimisticky do budoucna s rostoucím napětím ve společnosti, s neochotou naslouchat či se uskromnit a přiznat si, že spoustu věcí a požitků nepotřebujeme. Rok 2020 pro mě nebude nejlepší vzpomínkou, ale v takových dobách člověk vidí, jak uspěchaný a povrchní život občas žijeme, uvědomí si své priority a přehodnotí spoustu věcí.

A právě v tomto adventním čase bych si přál, abychom zapomněli na vše špatné, abychom k sobě byli milí a ohleduplní, radovali se z maličkostí, pomáhali potřebným a snažili se myslet pozitivně.

Jak jsem někde zaslechl: „cesta bez překážek nikam nevede, tak ať nám ta letošní alespoň ukáže, co je opravdu důležité“.

Vážení, přeji vám všem co možná nejklidnější a nejpohodovější adventní čas, krásné svátky vánoční a úspěšné vykročení do roku nového.

Více než kdy jindy všem mnoho zdraví a štěstí.

Milan Hájek

A jako bonus malý „foto příběh“ v galerii…(nutno rozkliknout)

Všem mnoho zdraví a štěstí.