Robotti s Monosemem NC seje v Čechách rekordy

publikováno v: Aktuality | 0
Autonomní robot Agrointelli Robotti minulý rok stihl navštívit několik evropských států včetně České republiky. Letos už první robot nasazený do provozu v českém zemědělství seje rekordy!


Téměř před rokem byl v České republice poprvé představen komerčně dostupný autonomní nosič nářadí s názvem Robotti, který může na poli nahradit konvenční traktor, a tudíž vyřešit palčivý problém v současném zemědělství.

První z autonomních polních robotů Agrointelli Robotti nasazených do provozu v českém zemědělství zasel 20 ha kukuřice u Slovče na Nymbursku. Tento výkon je dosavadním evropským rekordem v robotickém setí, který bude hned v dalších dnech překonán setím na Olomoucku. Česká republika je jednou z prvních zemí na světě, která má díky dánskému výrobci možnost nasadit autonomní polní roboty do praxe a podílet se tak i na jejich ověřování, o což se odborně starají pracovníci dovozce robotů, společnosti Leading Farmers CZ. Nasazení většího počtu lehčích robotů může změnit tvář zemědělství a pomoci také řešit problematiku zhutňování půd, s tím související eroze a vodozádržnosti, a v neposlední řadě i nedostatku pracovníků v zemědělství. Robot byl agregován s upraveným secím strojem Monosem NC 6 řádků, 45 cm, který poskytla naše společnost  MOREAU AGRI.

Zdroj: https://www.agroportal24h.cz/