Novinky v portfoliu SMS Rokycany

publikováno v: Aktuality | 0

Na podzimních výstavách zemědělské techniky český výrobce SMS Rokycany uvedl dvě novinky – hloubkový kypřič pro louky a pastviny TALON GREEN a novou generaci  kombinovaného kypřiče FINISHER.

 

 

TALON GREEN je novým modelem hloubkového kypřiče určeného pro hluboké zpracování a provzdušnění trvalých travních porostů bez narušení porostu a promísení struktury půdy a vytažení kamenů na povrch. Mechanicky stavitelné krojidlo stroje nařízne svrchní vrstvu porostu, čímž otevírá povrch k hladkému průjezdu slupice, a to až do hloubky 35 cm. Pracovní záběr stroje je 3 m a nabízeny jsou dva modely TALON GREEN 300/3 a TALON GREEN 300/4.

 

 

FINISHER – Stroj nachází uplatnění při prvním posklizňovém zpracování půdy, nebo v minimalizačních technologiích, kde se předpokládá zvýšený podíl rostlinných zbytků. U nové generace stroje došlo k nahrazení původních slupic s jištěním proti přetížení dvojitě vinutými pružinami za nový typ s hydropneumatickým jištěním, tím se prohloubila pracovní hloubka stroje na 35 cm. Novinka se vyznačuje také prodloužením rozestupů pracovních sekcí, čím se snižuje riziko ucpání stroje rostlinnými zbytky. K dispozici jsou opět dva modely FINISHER 300 a FINISHER 400přičemž druhý jmenovaný je tvořený dvěma pracovními rámy, hydraulicky skládanými kolmo vůči ose stroje.

 

Oba stroje je možné předvést ve vašich podmínkách, v případě zájmu neváhejte kontaktovat naše obchodní zástupce.