Nové možnosti pro přesné zemědělství od společnosti Sulky

publikováno v: Aktuality | 0

SULKY-X40 plusZvýšená přesnost rozmetadel Sulky X40 / X50 Plus Econov, která je dostupná od letošní sezóny 2016, přináší nové možnosti v oblasti přesného zemědělství. Co si představit pod zvýšenou přesností? V první řadě je to zcela nový počítač Sulky Quartz 800, 12 sekcí, a nezávislá modulace dávky na pravé a levé straně rozmetadla.

12 sekcí v zakřiveném tvaru

Aktivní uzavírání sekcí od první po poslední
Aktivní uzavírání sekcí od první po poslední
Při práci je otevřená pouze jedna sekce, i přesto, že všechny ostatní jsou uzavřené
Při práci je otevřená pouze jedna sekce, i přesto, že všechny ostatní jsou uzavřené

Jedinečnou vlastností rozmetadel ECONOV je automatické ovládání pracovního záběru pomocí GPS. Jako jediní na trhu bereme v úvahu tvar aplikačního obrazce. Při rozmetaní nemůžeme ovládat sekce jako na postřikovači. Patentovaný systém Econov disponuje v současnosti 12 virtuálními sekcemi v zakřiveném tvaru. Jejich ovládání je plně nezávislé. Systém je schopen sepnout sekce zprava doleva nebo opačně, také umí spustit pouze krajní sekci. Takové nezávislé ovládání sekcí zajišťuje dokonalé ukončení práce na souvratích. Rozmetadlo nejenže uzavírá sekce, ale i přizpůsobuje dávku tak, aby byla zachována příčná rovnoměrnost při práci.

Ušetřete až 9% hnojiva s Econovem

Tuto sezónu provedl francouzský Národní výzkumný institut pro životní prostředí a zemědělství (IRSTEA) test rozmetadla Sulky ECONOV X40 Plus Econov. Při tomto testu porovnávaly účinnost systému ECONOV a to tím způsobem, že při prvním průjezdu rozhazovali v manuálním módu a následně na to udělali přejezd v automatickém Econov módu. Rozdíly lze vidět na aplikované ploše.

aplikační mapa - manuální režim
Aplikační mapa – manuální režim
Aplikační mapa - aktivovaný systém ECONOV
Aplikační mapa – aktivovaný systém ECONOV

Bez systému Econov (manuální režim): je možné na aplikační mapě vidět množství přehnojených (červená barva) a nedohnojených (modrá barva) oblastí. Obsluha musí ručně zapnout nebo vypnout rozmetadlo na úvrati, což není možné přesně odhadnout.

S aktivovaným systémem ECONOV: na aplikační mapě je zřetelně vidět, že se systém ECONOV se nám přehnojené (červená barva) nebo nedohnojené (modrá barva) oblasti podařilo téměř zcela eliminovat. Rozmetadlo je řízeno plně automaticky. Vypínání a zapínání odsazených sekcí pomocí GPS ve tvaru aplikačního obrazce zajistí to, aby byla zachována příčná i podélná rovnoměrnost. Výsledkem této efektivní souhry je úspora hnojiva kolem 9%.

Nezávislé nastavení dávky na pravé a levé straně

Sulky jako jediný výrobce na trhu nabízí tuto funkci na rozmetadlech X40 / X50 Plus Econov. Nezávislé nastavení dávky na pravé nebo levé straně pomocí GPS je možné pouze pokud je rozmetadlo spojeno s ISO-Bus počítačem Sulky ISOBUS Quartz 800 nebo JD Green- Star 2630. Tato funkce má význam zejména při používání výnosových nebo živinových map. Systém pracuje se standardními mapami, které jsou zpracovány v software např .: Farmstar, Farmworks, soylu, Defi sol …

Pro srovnání:

aplikační mapana obrázcích jsou zobrazeny zóny na aplikační mapě (čtyři odstíny zelené barvy = čtyři rozdílné dávky hnojiva) a linie pohybu rozmetadla. Na levém obrázku je aktivována funkce nezávislé dávky na obou stranách pomocí GPS. Výrazně tím redukujeme oblasti, které jsou přehnojené nebo nedohnojené a to při využití výnosových nebo živinových map. Červená barva na mapách znázorňuje jinou dávku jako je odpovídající dané oblasti na aplikační mapě.

Nový terminál Sulky ISOBUS Quartz 800

Nový ISOBUS terminál v nabídce SULKY, který je určen pro rozmetadla Sulky X40 / X50 Plus Econov.

Hlavní výhody terminálu:

  • 100% dotykové ovládání na 8 „obrazovce
  • Nezávislé nastavení dávky na pravé a levé straně
  • Econov s 12 zakřivenými sekcemi s nezávislým ovládáním pomocí GPS
  • Kompatibilní s mnoha jinými stroji na trhu
  • Jeden display pro ovládání rozmetadla a navigaci
  • AEF certifi kace (bližší info na www.aef-isobus-database.org)

Kompatibilita Sulky X40 / 50 Plus s ISOBUS terminály:

Jestliže doplníme ke standardní verzi rozmetadla zařízení ISO-link je možné se připopjit k následujícím terminálům:

• John Deere GreenStar 2630quartz800

• Müller Elektronik Touch800 / Touch1200

• Fendt – Vario terminal 10.4

• Topcon X30 / X25

• Massey Ferguson C3000

• Deutz Fahr I-monitor

• AG Leader Compass / Integra

Tyto terminály však musí mít odemčené protokoly TC-BAS, TC-SC, TC-GEO. Tyto funkce zajišťují zobrazení dat, ovládání sekcí a variabilní aplikaci.

 

Převzato z: http://www.moreauagri.sk/index.php/246-nove-moznosti-pre-presne-polnohospodarstvo-od-sulky