Netradiční předání samojízdné řezačky BiG X 630

publikováno v: Aktuality | 0

Láska má mnoho podob. Ať už se jedná o lásku partnerskou, rodičovskou nebo o lásku ke strojům. V tomto případě se však jedná o propojení lásky partnerské s láskou k řezačce BiG X 630.

V sobotu 30.7.2022 jsme se stali součástí svatby jednoho ze zaměstnanců I. AGRO OLDŘIŠ a.s.. Velkým překvapením, jak pro novomanželé tak pro svatebčany,  bylo předání samojízdné řezačky BiG X 630 přímo do rukou nastávající obsluhy tedy ženichovi.

Společnost MOREAU AGRI VYSOČINA, spol. s r.o. přeje novomanželům Martinovi a Petře Bartošovým mnoho štěstí na společné cestě životem.