Kultivátor OPaLL-AGRI VESTA I

publikováno v: Aktuality | 0

Deštivé počasí, jaké panovalo v prvním jarním měsíci, dokáže znepříjemnit ba i posunout práce na zahradě či na poli. Společnost OPaLL-AGRI má pro tyto situace dobré řešení. Je jím kultivátor VESTA I., který je vhodný pro zpracování půdy před setím ve výrazně vlhčích podmínkách, než ve kterých je schopen pracovat klasický kompaktor s drobícími válci. Stroj disponuje výbornou průchodností, čímž nedochází k ucpávání stroje a zároveň dokáže rovnat, kypřit a zavláčit pozemek v celém profilu.

Společnost OPaLL-AGRI označuje tento kultivátor pracovním názvem jako stroj pro „otevírání jara“, kdy jedním přejezdem zpracovaný pozemek rychleji vysychá, čímž se zkrátí čas pro následné setí. Kultivátor VESTA kvalitně zpracovává půdu i tam, kde s ohledem na technologii setí není potřebná tak precizní příprava a své místo samozřejmě nalezne i v předseťové přípravě na podzim

 

 

Kultivátor OPaLL-AGRI VESTA je dodáván v pracovních záběrech 6 a 8 metrů. Stroj se skládá ze 4 řad pružných dlátových radliček, které svým umístěním zajišťují nejen prokypření půdy, ale mají také dostatečnou průchodnost pro práci s větším množstvím posklizňových zbytků. Před a za radličkami je umístěna smykovací lišta. Ta je v přední části kultivátoru OPaLL-AGRI VESTA tvořena aktivními lopatkami, které půdu rozhrnují a srovnávají hrubou brázdu. V zadní části stroje je pak tato lišta osazena profilovanými lopatkami, které urovnávají půdu za radličkami. Zejména přední lišta je velmi variabilní, a lze ji osadit řezacími noži či samostatné jednotky lišty jednoduše spojit v jeden pracovní celek. Samozřejmostí je plné hydraulické nastavení. Finální práce stroje pak dokončují zavlačovací pruty, které finalizují práci stroje. Při absenci válců tvoří hlavní pojezdové ústrojí stroje 4 páry náprav, z nichž každá je tvořena dvěma koly umožňující výkyv v podélné rovině, aby byla v maximální možné míře dodržena pracovní hloubka stroje, která se pohybuje v rozmezí 0 – 10 cm a je hydraulicky stavitelná právě na zmíněných kolech.