KRONE představuje nové ovládání strojů KRONE Preselect

publikováno v: Aktuality | 0

Nové ovládací zařízení umožňuje nastavit elektricky předvolbu požadované funkce a pomocí připojeného hydraulického okruhu traktoru ji posléze vykonat. Ovládání je dostupné ve dvou provedeních. KRONE PreSelect DS 50 představuje elektrický panel předvolby v novém designu. Alternativou k tomuto řešení je možnost propojit stroj s ISOBUS traktorem propojovacím kabelem KRONE PreSelect Digital. Funkce stroje jsou pak zobrazeny a předvoleny na ISOBUS terminálu traktoru a ovládány hydraulicky. Tím se nabízí velmi flexibilní uspořádání připojení stroje k traktoru. Je k dispozici výběr mezi PreSelect DS 50 a PreSelect Digital. KRONE PreSelect bude zpočátku nabízen ke známým trojkombinacím KRONE EasyCut B 870, B 1000 a B 950 Collect. Dalším krokem bude rozšíření nabídky i na ostatní skupiny strojů.

 

KRONE PreSelect DS 50

KRONE PreSelect DS 50 přichází na trh v moderním designu založeném na řídicí jednotce DS 100. Připojuje se přímo k zásuvce stroje a je napájeno 12V napětím ze zásuvky v kabině traktoru. KRONE PreSelect DS 50 nabízí jednoruční ergonomické ovládání s membránovými tlačítky. U žací trojkombinace lze předvolit různé hydraulické funkce, jako je zvedání žacích jednotek na jedné nebo obou stranách, nastavení pracovního záběru, nebo zvedání a spouštění pásů dopravníků. Po předvolbě na ovládacím panelu se daná funkce aktivuje použitím příslušného vnějšího hydraulického okruhu traktoru. Statusové diody LED informují o stavu pohonu (aktivní/zastaven), přepravní poloze žacích jednotek, případně o aktuálně zvolených funkcích. Hodnoty přítlaku žacích jednotek na povrch a rychlosti pohybu dopravníků se zobrazují na displeji a mohou být měněny tlačítky „Minus“ a „Plus“.

KRONE PreSelect DS 50 na Krone EasyCut B 1000.

 

KRONE PreSelect Digital

Systém zapojení KRONE PreSelect Digital nabízí všechny funkce jako KRONE PreSelect DS 50. Rozdíl spočívá v tom, že je stroj připojen kabelem do ISOBUS zásuvky traktoru a zobrazení ovládacího rozhraní s možností výběru předvolby požadované funkce je na UT terminále traktoru. Zde je možné vybrat požadovanou funkci připojeného stroje prostřednictvím KRONE PreSelect Digital na ISOBUS-Terminálu a aktivovat ji vnějším hydraulickým okruhem traktoru. Symboly zobrazují aktuálně předvolenou funkci stroje. Navíc je do systému KRONE PreSelect Digital integrováno i zákaznické počítadlo a je možné zobrazit i otáčky žacího stroje. Přítlak žacích jednotek i rychlost pohybu pásů příčných dopravníků je možné regulovat pomocí tlačítek na obrazovce. Velkou výhodou tohoto zapojení je možnost využití předvolby funkce a ovládání hydraulických okruhů ISOBUS multifunkční pákou traktoru. Tímto způsobem lze všechny funkce traktoru a stroje pohodlně ovládat pomocí joysticku, aniž byste museli použít jiný ovladač, a to i na strojích bez ISOBUS systému.