Automatické vypínání sekcí aplikátoru kejdy

isobusSpolečnost JOSKIN vždy považovala kejdu za hnojivo a proto dnes nabízí možnost automatického zavírání sekcí, které se používá na efektivní aplikování hnojiv a ochranných látek i na aplikační ramena pro kejdu. Typizované funkce ISO ovládání sekcí umožňují automaticky řídit šířku záběru podle polohy GPS a požadovaného stupně překrývání. Jinými slovy, jakékoliv GPS naváděcí zařízení, které umí poslat informaci „zavírání sekcí“ do „Iso Bus“ sběrnice může být použito k řízení jakéhokoli aplikačního zařízení (ramena postřikovače, rozhazovač průmyslových hnojiv, …).

Joskin nabízí ovládání ISOBUS pro své kejdové cisterny již několik let a je provozováno na více než 200 cisternách. Tato aplikace je nyní rozšířena o automatické zavírání sekcí pro aplikační ramena. Venkovní GPS anténa posílá signál o poloze do řízení sekcí a ISOBUS aplikace ji porovnává s předchozí nahranou polohou pro zavření sekcí na místech kde už byla kejda aplikována. section-pilot-3Pro zavedení této funkce JOSKIN ovládá jednotlivé aplikační sekce svých zařízení hydraulickými nebo pneumatickými „kleštěmi“. Např. 12 sekcí na 12 m hadicovém aplikátoru Pendislide – každá sekce má své „kleště“ ovládané samostatným elektroventilem a vnější sekce mohou být uzavírány jednotlivými elementy (každá hadice samostatně) pro zajištění přesnosti v souladu s přesností GPS (20 cm). Takže při sousedícím průjezdu může být uzavřena pouze krajní hadice, když obsluha jede příliš blízko předchozího průjezdu. Načasování může být regulováno obsluhou.

Samozřejmě ISOBUS okamžitě zaznamená změnu tlaku a průtoku při zavření sekce a podle toho řídí plnicí ventil řezací hlavy aby byla dodržena aplikovaná dávka.