XCollect

  • Adaptér na sklizeň kukuřice se záběrem 6 m, 7,5 m a 9 m.
  • Rotující srpovité disky pro sklizeň nezávisle na řádcích.
  • Kolektorový princip s odděleným sečením od dopravy stébel.
  • Sečení s minimálními otřesy stébel zabraňuje ztrátám klasů.
  • Variabilní otáčky umožňují přizpůsobit frekvenci řezání podle podmínek sklizně.

Jako alternativu k po léta osvědčeným modelům EasyCollect nabízí KRONE nyní i nový kukuřičný adaptér konstrukční řady XCollect. U těchto agregátů probíhá oddělování a doprava píce nezávisle na sobě ve dvou samostatných procesech. KRONE tak reaguje na různé nároky a podmínky sklizně v různých zemích světa.

MODEL XCollect 600-3 XCollect 750-3 XCollect 900-3
Pracovní záběr (m) 6 7,5 9
Řádky  8 10 12
Přepravní šířka (m) 3 3 3,29
Konstrukce  3dílný 2dílný 3dílný

Volné sečení 

Rychle rotující srpovité disky odřezávají stébla kukuřice. Každý z otáčejících se srpovitých disků je uprostřed přišroubován k hnací hřídeli. Nad žacími disky obíhají kolektory a dopravují píci rovnoměrně v podélném směru do řezacího agregátu.

Centrální pohon

Podle druhu sklízené píce a podmínek sklizně lze přeřazením převodového stupně v hnacím ústrojí přizpůsobit otáčky žacích srpovitých disků a tím i frekvenci řezání.

Komfortní ochrana

Bezpečnostní rám s plachtou pro přepravu na silnici integrovaný v kukuřičném adaptéru je geniálním řešením od KRONE. Ochranný kryt už nemusíte ručně nasazovat. Při přejezdu z pole na silnici a naopak se spolu s adaptérem automaticky svine, nebo rozvine pouhým stisknutím tlačítka v kabině, aniž by řidič musel vystoupit. Je to nejen pohodlné, ale rovněž se tím zkrátí přípravné časy ve prospěch produktivity.

Sklizeň beze ztrát

Vodorovně situované rotující srpové disky poskytují oporu odříznutých rostlin. Po odříznutí zůstávají rostliny opřené a jsou plynule unášeny do vkládání. Tím je zajištěno sečení s minimálními otřesy rostlin a nedochází tak ke ztrátám klasů.

Vždy vše pod kontrolou

Díky osvědčenému kolektorovému principu jsou stonky kukuřice uspořádaně vtahovány do řezacího agregátu v podélném směru, řezání je naprosto přesné a podíl nadměrných délek řezanky minimální. Regulací rychlosti kolektoru (naleznete ji v základní výbavě stroje) zajistíte vždy tu nejkvalitnější řezanku.

Rozvlákněné stonky strniště

Rychle rotující srpovité disky odřezávají rostliny, a přitom intenzívně roztřepí stonky strniště. To podporuje optimální rozklad stonků.

Kopíruje nad zemí

Díky třem hmatacím splazům (uprostřed a po stranách) kukuřičný adaptér perfektně kopíruje jakýkoliv tvar povrchu. I při velkých nerovnostech terénu je tak sklizeň vždy čistá.

Dobře chráněno

Centrální pohon srpových disků je proti přetížení jištěný palcovou přetěžovací spojkou. Otáčky srpových disků jsou sledovány po párech a v případě přetížení obdrží řidič informaci na terminálu stroje. Další pojistkou je jištění jednotlivých disků třecími přetěžovacími spojkami.

Kompaktní konstrukce

3dílná řezací ústrojí XCollect je možné pro přepravu po silnici snadno poskládat do sendviče. Přepravní šířka u XCollect 600-3 a 750-3 tak činí cca 3m, u XCollect 900-3 je to cca 3,29 m. Pomocí optimalizovaného hydraulického ovládání se dosáhlo ještě rychlejšího sklápění a vyklápění.