EasyCollect

  • Adaptéry na kukuřici nezávislé na počtu řádků se záběrem 4,5 až 10,50 m.
  • Vynikající kvalita řezanky a malý podíl nadměrných délek díky podélnému vtahování rostlin.
  • Jednoduchá konstrukce a nízký příkon.
  • Centrální pohon.
  • Třetí přídavná náprava, jako volitelné příslušenství, slouží u dvoudílného EasyCollect pro maximální bezpečnost při jízdě po silnici.

Adaptér KRONE EasyCollect, který je nezávislý na počtu řádků a mnohostranně použitelný, přesvědčí podáváním píce v podélném směru a vynikající kvalitou řezanky. Jedinečný kolektorový princip od KRONE se výborně osvědčil na celém světě a je zárukou nízkých pracovních nákladů.

 

MODEL EasyCollect 450-2 EasyCollect 600-2 EasyCollect 600-3 EasyCollect 750-2 EasyCollect 750-3 EasyCollect 900-3 EasyCollect 1050-3
Šířka záběru (m) 4,5 6 6 7,5 7,5 9 10,5
Řádky  6 8 8 10 10 12 14
Konstrukce  2dílný 2dílný 3dílný 2dílný 3dílný 3dílný 3dílný

Vynikající výkon

Řezačka BiG X může být vybavena nejširším adaptérem nezávislým na počtu řádků se záběrem až 10,5 m. Nekonečné oběžné kolektory dopravují posečené rostliny ke středu, odkud jsou v pravém úhlu podélně vtahovány dovnitř – to je ideální pro dokonalou kvalitu řezanky a malý podíl nadměrných délek řezanky. 

Střižný řez

Stonky kukuřice se řežou nůžkovitě pomocí pevně uložených stupňovitých nožů a obíhajících srpovitých řezacích nožů. Nože jsou samoostřící a snadno vyměnitelné.

Centrální pohon

Středový pohon přenáší pomocí automatických spojek na hnacích hřídelích plný výkon až na sklopné kolektory.

Prostě dobrý

Jednoduchá konstrukce 2dílného adaptéru na kukuřici přesvědčí každého. Malá přepravní šířka, štíhlý tvar a dobrý výhled umožňují bezpečnou přepravu.

Komfortní

Pro dvoudílné adaptéry na kukuřici je k dispozici doplňkový podvozek, který odlehčuje přední nápravu řezačky a umožňuje komfortnější a bezpečnější jízdu po silnici. Odjištění a zajištění podvozku se při montáži a demontáži provádí pohodlně z kabiny.

Jednoduše geniální

EasyCollect láká svou modulární jednoduchou konstrukcí s kolektory obíhajícími po nekonečné dráze. Výsledkem je výrazně nižší hmotnost, snížení náročnosti údržby a dlouhá životnost.

Dokonalý sběr

EasyCollect čistě sbírá i osamocené řádky kukuřice, dopravuje je ke středu a následně podává do řezacího agregátu. Usměrněné podávání rostlin v podélném směru je zárukou vynikající kvality řezanky. Také v obtížných podmínkách sklizně, jako např. u ležící polehlé kukuřice je zajištěn spolehlivý sběr a vkládání.

Stejnoměrná výška strniště

Boční distanční čidla adaptéru EasyCollect zajišťují stále stejnou výšku strniště i v nerovném terénu. Při použití distančních činidel se EasyCollect přizpůsobí pracovní výšce nejen v příčném ale i v podélném směru jízdy.

Optimální tok píce

Středový dělič rostlin je možné hydraulicky výškově nastavit podle různé velikosti rostlin tak, že rostliny jsou při vtahování do řezacího agregátu vedeny trubkovými naváděcími oblouky v horní oblasti.

Bezpečné vedení

Při použití autopilota snímají hmatače na předním středovém hrotu kukuřičného adaptéru polohu mezi řádky kukuřice. Stroj KRONE BiG X je potom automaticky naváděn přesně mezi řádky. Řidiči to velmi usnadní práci.

Maximální kapacita

Průchodná šířka u EasyCollectu je přizpůsobena šířce vkládacích válců a zaručuje maximální průchodnou kapacitu při maximální kvalitě řezanky. Díky přímému toku píce a velkému otvoru je zajištěn nerušený a přesný tok materiálu.