Orba je základním stavebním kamenem tradiční technologie zpracování půdy. Zjednodušeně by se dalo říci, že se jedná o pracovní operaci, při níž se půda obrací, mísí, drobí a kypří. Význam orby však sahá mnohem dále a i v dnešní době má nezastupitelné místo v moderní agronomii a agrotechnice. 

Pro správné posouzení orby je důležitá její kvalita a kvalitu orby zásadním způsobem ovlivňuje nejen konstrukce pluhu, ale také správný výběr orebních těles. Správně zvolený typ orebního tělesa zaručuje v daných půdních podmínkách výbornou práci – dobré drobení skývy a kvalitní zaklopení posklizňových zbytků. Pro kvalitní orbu je potřeba také dodržení mezního orebního poměru, tedy poměru hloubky orby a šířky orby jedné radlice. Šířka záběru orebního tělesa by měla být minimálně 1,27 krát větší než hloubka orby.