Orba je základním stavebním kamenem tradiční technologie zpracování půdy. Zjednodušeně by se dalo říci, že se jedná o pracovní operaci, při níž se půda obrací, mísí, drobí a kypří. Význam orby však sahá mnohem dále a i v dnešní době má nezastupitelné místo v moderní agronomii a agrotechnice. Vzhledem k širokému spektru používaných tahačů a také v závislosti na velikosti pozemků vyrábí firma OPaLL-AGRI, s. r. o. 4 základní typy pluhů. Jsou to nesené pluhy JUPITER II 120, JUPITER II 140 a polonesené pluhy ORION 180, EUROPA II 180.

Pro správné posouzení orby je důležitá její kvalita a kvalitu orby zásadním způsobem ovlivňuje nejen konstrukce pluhu, ale také správný výběr orebních těles. V sortimentu společnosti OPaLL-AGRI, s. r. o. nalezneme 5 typů orebních těles. Správně zvolený typ orebního tělesa zaručuje v daných půdních podmínkách výbornou práci – dobré drobení skývy a kvalitní zaklopení posklizňových zbytků. Pro kvalitní orbu je potřeba také dodržení mezního orebního poměru, tedy poměru hloubky orby a šířky orby jedné radlice. Šířka záběru orebního tělesa by měla být minimálně 1,27 krát větší než hloubka orby.

Výhody orby pluhem:

1) Obrácení ornice

  • vynášení strukturní půdy na povrch
  • vynášení živin, které byly splaveny do spodní části ornice

2) Nakypření ornice

  • lepší zasakování srážek
  • provzdušnění půdy – změna humifikačních procesů na mineralizační – tvorba živin
  • zabraňuje utužování půdy vlivem používání těžké zemědělské techniky

3) Zapravení posklizňových zbytků, statkových a průmyslových hnojiv

  • úspora čpavku
  • přeměna organických látek na živiny a humus

4) Vliv na rostlinolékařství

  • zapravením rostlinných zbytků je zabráněno rozvoji chorob
  • spolu s rostlinnými zbytky jsou zapravováni do půdy rovněž škůdci a plevele
  • jako jedna z mála technologií spolehlivě zabíjí hlodavce