Hlubší prokypření půdy je nejlepší způsob jak zvýšit výnosy na silně utužených půdách. Hloubkové kypřiče zaručují optimální zpracování půdy a znovuobnovení její struktury pro maximální zvýšení výnosů. Mezi další výhody prokypření můžeme uvést zlepšení struktury půdy, zlepšení hospodaření půdy s vodou a podpora mineralizace půdy.