EASY CUT B

 • EasyCut B 750, B 890, B 970 bez kondicionéru.
 • EasyCut B 870 CV a B 1000 CV s kondicionérem s ocelovými prsty.
 • EasyCut B 870 CR a B 1000 CR s válcovým kondicionérem.
 • EasyCut B 870 CV Collect a 870 CR Collect, B 1000 CV Collect a B 1000 CR Collect s příčnými dopravníky.
 • Robustní při malé hmotnosti.
 • Rychloupínací nože.
 • SafeCut INSIDE: samostatné pojistky žacích disků.
 • SmartCut: sečení bez vynechaných pruhů.
 • Combi Float: Stejný přítlak v celé šířce záběru (stříbrná medaile na výstavě Agritechnica).
 • Nájezdová pojistka.
 • Teleskopická ramena výložníků.
 • Velký záběr, malá přepravní výška.
 • Maximálně komfortní obsluha.
Prospekt EASY CUT B

Žací nosník KRONE

 • Kompaktní svařený žací nosník:  robustní, těsný s celoživotní olejovou náplní.
 • Vysoce odolný satelitní pohon s velkými čelními ozubenými koly: velice klidný chod a výborný přenos sil.
 • Bez vnitřního děliče: sečení bez překážek.

Uzavřený, kompaktně po celém obvodu svařený žací nosník splňuje nejvyšší požadavky na kvalitu a zůstává i po dlouholetém používání zcela těsný a bez deformací. Velká ozubená kola přenesou i extrémní trvalé zatížení a zařízení vyniká obzvlášť tichým chodem.

Žací lištu pohání úhlová převodovka přímo za vnitřním odmítacím bubnem. Při práci na souvrati nebo v klínovitých výběžcích porostu je tak zaručena bez ucpávání.

Satelitní pohon žacích disků od KRONE je vyvinutý a úspěšně používaný na celém světě již od roku 1989. Velkoryse dimenzovaná čelní ozubená kola až o 66 zubech přenášejí hlavní hnací síly v celém žacím nosníku. Díky velkému průměru se otáčejí pomaleji a mnoho zubů sousedních kol do sebe navzájem zapadá. Tato konstrukce je zárukou klidného chodu, výborného přenosu sil a dlouhé životnosti. Předsunuté vedlejší pohony pohánějí jednotlivé žací disky a jsou tak vystaveny jen malému namáhání.

Po celém obvodu svařované žací nosníky s celoživotní olejovou náplní se vyrábějí pomocí nejmodernějších svařovacích robotů a CNC výrobních technologií. I díky tomu splňují nejvyšší nároky na kvalitu. Žací lišta je totiž srdcem každého diskového žacího stroje.

Olejová náplň na celou dobu životnosti: Uzavřený, kompaktně svařený žací nosník je bezúdržbový, a i po dlouholetém používání zůstává těsný a v původním tvaru. Díky speciálním čisticím metodám během výroby je možné žací nosník naplnit olejem na celou dobu životnosti a jakákoli výměna oleje je zbytečná.

KRONE SmartCut a způsoby ukládání píce

 • Klínovitý tvar lišty pro čisté sečení.
 • Robustní pohon koly s čelním ozubením, dvojitým uložením a velkou vzdáleností ložisek.
 • Do řádku nebo na široko, podle potřeby.

Nízké strniště na loukách a pastvinách, o něco vyšší při sečení dlouhostébelnaté píce. Klínovitý profil žacího nosníku umožňuje velký rozsah nastavení. Se strojem EasyCut můžete nerušeně pracovat a výsledkem je čistě posečená plocha.

Klínovitý profil žacího nosníku umožňuje velký rozsah pro nastavení výšky sečení. Díky mohutnému dvojitému uložení čelního ozubeného kola je žací nosník velmi robustní a odolá velkému zatížení.

Žací disky se točí vždy po párech proti sobě. Žací nůž je v záběru jak dozadu, tak i dopředu proti směru jízdy. Proto musí být přesahy drah nožů dostatečné, aby bylo sečení čisté. Nepárové disky, které se otáčí ve směru dopředu od sebe, mají větší přesah nožů. Tím je zaručeno bezvadné sečení mladé píce i řídkých porostů bez tvorby neposečených pruhů. Větší vzdálenost disků otáčejících se dozadu zlepšuje podávání píce zejména při větších množstvích.

Předsazená ozubená kola umístěná bezprostředně pod disky mají excentrickou ložiskovou skříň. Menší pastorky předsazených pohonů lze včetně ložisek vyjmout směrem nahoru, velká kola hlavního pohonu bočním otvorem.

K zamezení přejíždění posečené píce koly traktoru, jsou žací moduly umístěny tak, aby se disky otáčely směrem do středu. Stroje EasyCut B 750 a EasyCut B 890 se směrem otáčení A ukládají pokos na jeden řádek. Stroje EasyCut B 970 a EasyCut B 1000 jsou schopny ukládat píci do dvou řádků.

Stroje EasyCut se směrem otáčení B ukládají píci na široko. Všechny disky se otáčejí po párech. Píce uložená v celé šířce záběru prosychá rovnoměrněji a rychleji.

Systém rychloupínání nožů KRONE

 • Sériově dodávané rychloupínací nože umožňují pohotovou manipulaci s noži přímo na místě.
 • Modulární konstrukce žacích disků.
 • Minimální opotřebení nožů: otáčení nožů v rozsahu 360°.
 • Perfektní řez díky SmartCut: optimální překrytí drah nožů sousedících disků.

Rychloupínací nože, malé náklady na opotřebení a perfektní uspořádání žacích disků pro sečení bez pruhů – to je jen několik příkladů hovořících pro volbu diskového žacího stroje EasyCut.

Rychloupínací mechanismus nožů je pro mnohé praktiky neodmyslitelný. Nože lze rychle a snadno otočit nebo vyměnit přímo na poli.

Velmi široké splazy z tvrzené oceli chrání žací nosník, snižují přítlak a šetří strniště. Šroubované splazy lze snadno vyměnit.

Způsobem montáže splazů pro vyšší strniště lze dosáhnout jeho nastavení výše než 80 mm v krocích plus 30 mm, případně plus 50 mm. To je ideální pro sečení píce s dlouhými stébly a sklizni celých rostlin na senážování. 

Protiostří mezi splazy chrání žací lištu jako nárazník. Kontura na spodní straně brání hromadění materiálu. Posečená píce plynule prochází. 

Nože jsou na svém čepu otočné o 360 stupňů. Nože jsou chráněné, nemohou se zaklínit, méně se opotřebovávají a samy se čistí.

Nože s úkosem dlouhé 112 mm a velký přesah jejich drah zaručují čisté sečení i rovnoměrné podávání píce.

Opotřebované čepy nožů a držáky – u KRONE Easy Cut žádný problém. Díky modulární konstrukci žacích disků lze měnit jednotlivé součásti disků samostatně. Na vyžádání je možné vyměnit čepy nožů na šrouby. 

Systém KRONE SafeCut