EASY CUT F

 • Záběr od 2,71 m do 4,04 m.
 • Tlačený (PUSH) nebo tažený (PULL) žací nosník.
 • S kondicionérem nebo bez kondicionéru.
 • Kompaktní modely M pro horské oblasti.
 • Modely s aktivně hnanými usměrňovacími bubny.

Prospekt EASY CUT F

 

Čelní žací stroje  EasyCut F 280, F 320 jsou se záběrem od 2,71 m do 3,16 m a s poháněnými odmítacími bubny dosahují těch nejlepších pracovních výsledků. Posečenou píci je možné ukládat na řádek a ta pak není přejížděna koly traktoru. Kvalita krmení je na prvním místě.

Čelní žací stroje EasyCut řady M s nízkou vlastní hmotností jsou ideální pro strmé svahy nebo pro ukládání píce naširoko. Kompaktní konstrukce stroje se závěsem a nízko položené těžiště zajišťují bezvadné kopírování terénu.

Čelní žací stroje s kondicionérem mohou odkládat píci na široko, nebo do řádku. Tyto velmi výkonné modely pro profesionály jsou předurčeny především pro použití v kombinaci se vzadu nesenými stroji, nebo do trojkombinace.

Žací nosník KRONE

 • Kompaktní svařený žací nosník je robustní, těsný a s celoživotní olejovou náplní.
 • Vysoce odolný satelitní pohon s velkými koly s čelním ozubením pro klidný chod a výborný přenos sil.
 • Bez vnitřního širokého splazu – sečení bez překážek.

Uzavřený, kompaktně po celém obvodu svařený žací nosník splňuje nejvyšší požadavky na kvalitu a zůstává i po dlouholetém používání zcela těsný a bez deformací. Velká ozubená kola pracující v olejové lázni přenesou i extrémní trvalé zatížení a zařízení vyniká obzvlášť tichým chodem.

Žací lištu pohání úhlová převodovka přímo za vnitřním odmítacím bubnem. Při práci na souvrati nebo v klínovitých výběžcích porostu je tak zaručena práce bez ucpávání.

Satelitní pohon v žacím nosníku, vyvinutý u KRONE, je složen z velkých kol s čelním ozubením a až 66 zuby. Kovaná kola přenášejí hlavní hnací sílu z hlavního pohonu do celého žacího nosníku. Díky velkému průměru se otáčejí pomaleji a navzájem do sebe zapadá více zubů sousedních kol. Tato konstrukce je zárukou klidného chodu, výborného přenosu sil a dlouhé životnosti. Předsunutá menší hnací kola pohánějí jednotlivé žací disky a jsou přitom vystaveny jen malému namáhání pouze od jednoho žacího disku.

Po celém obvodu svařované žací nosníky s celoživotní olejovou náplní se vyrábějí pomocí nejmodernějších svařovacích robotů a CNC výrobních technologií. I díky tomu splňují nejvyšší nároky na kvalitu. Žací lišta je totiž srdcem každého diskového žacího stroje.

Uzavřený, kompaktně svařený žací nosník je bezúdržbový a i po dlouholetém používání zůstává těsný a v původním tvaru. Díky speciálním čisticím metodám během výroby je při montáži možné naplnit nosník olejem na celou dobu jeho životnosti a výměna oleje po záběhu je zde zbytečná.

KRONE SmartCut a režimy ukládání píce

 • Klínovitý tvar lišty pro čisté sečení.
 • Robustní pohon koly s čelním ozubením, dvojitým uložením a velkou vzdáleností ložisek.
 • Podle potřeby ukládání na řádek nebo na široko.

Nízké strniště na loukách a pastvinách, o něco vyšší při sečení dlouhostébelnaté píce. Klínovitý profil žacího nosníku umožňuje velký rozsah nastavení. Se strojem EasyCut sečete čistě i v obtížných podmínkách.

Klínovitý profil žacího nosníku umožňuje velký rozsah nastavení výšky sečení. Díky mohutnému dvojitému uložení čelních ozubených kol je žací nosník velmi robustní a odolá velkému zatížení.

Žací disky se točí vždy po párech proti sobě. Žací nůž je v záběru jak dozadu, tak i dopředu proti směru jízdy. Proto musí být přesahy drah nožů dostatečné, aby bylo sečení čisté. Nepárové disky se otáčí od sebe, proto je zde přesah nožů ještě větší (SmartCut). Je to ideální pro sečení bez vynechaných pruhů u mladé píce v řídkých porostech. Větší vzdálenost disků s noži jdoucích dozadu zlepšuje podávání píce zejména při větších hustších porostech.

Předsazená ozubená kola umístěná bezprostředně pod disky mají excentrickou ložiskovou skříň. Tato menší ozubená kola předsazených pohonů disků lze včetně ložisek a domečku vyjmout směrem nahoru, velká ozubená kola hlavního pohonu bočním otvorem.

K zamezení přejíždění posečené píce koly traktoru, jsou žací moduly umístěny tak, aby se disky otáčely směrem ke středu. Stroje EasyCut F 280 a F 320 se směrem otáčení disků A ukládají pokos na jeden řádek.

Stroje EasyCut se směrem otáčení žacích disků B rozprostírají píci naširoko. Všechny disky se otáčejí párově. Píce uložená v celé šířce pracovního záběru žacího stroje prosychá rovnoměrněji a rychleji.

Systém rychloupínání nožů KRONE

 • Rychloupínací nože umožňují pohotovou manipulaci s noži přímo na místě.
 • Modulární konstrukce žacích disků.
 • Nože s možností otočení o 360 ° podléhají opotřebení minimálně.
 • Perfektní řez s technologií SmartCut přináší optimální překrytí drah nožů sousedících disků.

Rychloupínací nože, nízké náklady na opotřebení a optimalizované, volitelné uspořádání žacích disků pro sečení bez vynechaných pruhů. To je jen několik málo příkladů hovořících pro volbu diskového žacího stroje EasyCut.

Rychloupínací mechanismus nožů je pro mnohé praktiky neodmyslitelný. Nože lze rychle a snadno otočit nebo vyměnit přímo na poli.

Velmi široké splazy z tvrzené oceli chrání žací nosník, snižují přítlak a šetří strniště. Šroubované splazy lze snadno vyměnit.

Se splazy pro vysoké strniště lze nastavit strniště vyšší než 80 mm v krocích plus 30 mm, nebo plus 50 mm. To je ideální pro sečení polních pícnin a sklizni celých rostlin na silážování.

Zaoblená protiostří mezi splazy chrání žací lištu jako nárazník. Kontura spodní hrany brání hromadění materiálu. Posečená píce plynule prochází přes lištu dozadu.

Nože jsou na svém čepu otočné o 360 stupňů. Nože jsou chráněné, nemohou se zaklínit, méně se opotřebovávají a samy se čistí.

Nože s úkosem dlouhé 112 mm a velký přesah jejich drah zaručují čisté sečení i rovnoměrné podávání píce.

Opotřebované čepy nožů a držáky – u KRONE EasyCut žádný problém. Díky modulární konstrukci žacích disků lze měnit jejich jednotlivé součásti samostatně. Na přání je možné vyměnit rychloupínací čepy nožů za šroubované čepy.

Systém KRONE SafeCut

 • Vyšší bezpečnost díky kompletní ochraně pohonů.
 • Nehrozí kolize mezi sousedními disky.
 • Žádné projevy opotřebení mechanismu jištění.
 • Rychlá výměna pojistných kolíků pro vyšší spolehlivost a životnost stroje při minimálních nákladech.

Každá kolize může poškodit stroj a vyžádat si náklady na opravu. Proto SafeCut od firmy KRONE nabízí maximální bezpečnost. Pojistka žacích disků proti nárazu na překážku vyznamenaná od DLG je jedinečná co do bezpečnosti i komfortu. SafeCut patří k základní výbavě všech diskových žacích strojů konstrukční řady EasyCut F a R.

Žací disky stroje EasyCut mají dvojí ochranu. Žací disky pracují v chráněné oblasti žacího nosníku a nevyčnívají ven přes splazy. Další ochranu všech žacích disků poskytují standardně dodávané jištění SafeCut.

Pojistné kolíky nejsou při sečení namáhány. Modul žací jednotky je stažený maticí a dvojicí svěrných šroubů. Pružní duté kolíky se proto nemohou unavit. Vypínací síla se ani po dlouhodobém používání nemění.

Každý žací disk na žacím nosníku má samostatné jištění. Narazí-li disk na překážku, proklouzne třecí spoj a prasknou pojistné kolíky. Prostřednictvím závitu na hnacím hřídeli se následně žací disk sám zvedne o 15 mm nahoru.

Místo aby náraz dolehl naplno na čelní kola žacího nosníku, dojde při krátkodobém přetížení k ustřihnutí dutého kolíku v hřídeli předsazeného hnacího kola. Hřídel kola, který se otáčí dál, zvedne prostřednictvím stoupavého závitu stojící žací disk nahoru. Žací disk opustí nebezpečnou oblast, nachází se nad drahami sousedních disků a nedojde ani ke vzájemnému střetu nožů. SafeCut chrání před poškozením hnací kola disku i sousedních žacích disků. Výměna dutého kolíku trvá jen několik málo minut a její cena je minimální.

Čelní žací stroje s tlačeným zavěšením PUSH

EasyCut F 320 M | F 360 M | F 320

 • Kompaktní souprava s traktorem i pro jízdu po silnici.
 • Nastavitelný přítlak.
 • Perfektní kopírování terénu díky zavěšení s výkyvem ve všech směrech.
 • Žací nosníky se SmartCut a SafeCut.

S napnutými ochrannými plachtami a přímým zavěšením bez vloženého A-rámu jsou stroje EasyCut s tlačeným PUSH zavěšením lehké a kompaktní. Stejně jako u všech žacích strojů EasyCut obsahují žací nosníky SmartCut celoživotní olejovou náplň a neodmyslitelné jištění disků SafeCut.

Čelní žací stroje s taženým zavěšením PULL

EasyCut F 320 M | F 360 M | F 320

 • Hydropneumatické odlehčení žacího ústrojí v sériové výbavě.
 • Přítlak lze snadno regulovat z kabiny.
 • Žací jednotka perfektně kopíruje terén díky velkému rozsahu pohybu dozadu a nahoru.
 • Díky širokému rozevření čelního krytu je údržba pohodlná.

Pro práci v extrémně nerovném terénu se nejlépe hodí čelní žací stroje KRONE s taženým žacím nosníkem. Ať na rovině nebo v horách, čelní žací stroje s taženým závěsem PULL nadchnou každého svou enormní volností pohybu a velkým rozsahem výkyvu dozadu a nahoru.

Čelní žací stroje

EasyCut F 280 M | F 320 M | F 360 M

Dobyvatelé vrcholů
 • Ideální pro kompaktní traktory v horských oblastech.
 • Nízká vlastní hmotnost – malé zatížení přední nápravy.
 • Kompaktní krátká konstrukce – snadné zacházení.
 • Zavěšení v těžišti s kyvným závěsem.

Čelní diskové žací stroje KRONE EasyCut F 280 M se záběrem 2,73 m, F 320 M s 3,16 m a F 360 M s 3,60 m jsou tím optimálním řešením pro horské oblasti. Pro tuto variantu hovoří jejich kompaktní konstrukce, těžiště blízko traktoru, perfektní výsledek sečení také na strmých svazích a dobré možnosti zavěšení i na lehké, kompaktní horské traktory.

Snadné sečení
 • Robustní kyvný závěs – jen jedna osa otáčení.
 • Velká průchodnost.
 • Silný pohon pomocí kloubových hřídelí.
 • Nejsou nutné žádné hydraulické okruhy.
 • Pro práci na svahu jsou k dispozici dva přídavné zvýšené disky jako volitelná výbava.

Díky nízké vlastní hmotnosti (již od 500 kg) mohou čelní žací stroje EasyCut F M pracovat bezpečně v jakémkoli terénu. Nepotřebujete žádné hydraulické okruhy. Montáž a demontáž je rychlá a jednoduchá. Žací nosník je zavěšen přímo za vnějšími zvýšenými disky, nic nepřekáží, což je ideální pro rovnoměrný tok píce.

 

EasyCut F 280 | F 320 

Hnané bubny tvarovače řádků
 • Poháněné odmítací bubny pro ukládání řádku mezi kola traktoru.
 • Rovnoměrné ukládání píce.
 • Plynulý tok píce.

Čelní žací stroje KRONE EasyCut F 280, a F 320 mají velkoryse dimenzované odmítací bubny. Jsou rozmístěny vlevo a vpravo, vzadu za krajními žacími disky, jsou poháněny prostřednictvím žacího nosníku a plynule dopravují píci směrem dozadu. Kola traktoru nepřejíždějí po kyprém, uloženém řádku ale vedle něj – to je ideální pro následný sběr sklizňovými stroji beze ztrát.

EasyCut F 280 | F 320 

S tlačným zavěšením
 • Kompaktní, blízko u traktoru.
 • Velký rozsah pohybu.
 • Teleskopický třetí bod jako volitelná výbava.
 • Bez hydraulických přípojek.

Čelní žací stroje KRONE přesvědčí obsluhou, konstrukcí i funkcí. Tlačené žací ústrojí je kompaktní a má nízkou vlastní hmotnost. Kyvný závěs, zavěšení v těžišti, malá vzdálenost od předních kol traktoru a tím i krátký výkyv jsou základním předpokladem pro perfektní sečení, čistou sklizeň píce a rychlou obnovu porostu.

Kondicionér KRONE s ocelovými V-prsty

 • Snadná a rychlá obsluha.
 • Vodicí plechy pro ukládání na široko jako volitelná výbava.
 • Plynule nastavitelná šířka řádku.
 • Mechanická převodovka; nastavitelný stupeň úpravy.

U prstového kondicionéru KRONE CV s jeho ocelovými prsty ve tvaru V se píce zpracovává v celé šířce pracovního záběru žacího nosníku. Velký průměr 64 cm a spirálovité uspořádání prstů zaručuje kontinuální tok píce, vysokou hltnost a vynikající narušení.

Válcové kondicionéry KRONE

 • Kontinuální tok píce s válcovým kondicionérem o průměru válců 25 cm.
 • Hnané mačkací válce s vysokou průchodností.
 • Vynikající úprava píce profilovanýmí válci se „zubovým efektem“.
 • Výběr podle potřeby mezi gumovými válci, nebo M-Rolls s ocelovým profilem.

Na úpravu píce s velkým obsahem listové hmoty, jako vojtěška a jetel jsou jiné požadavky než u stébelnatého materiálu. Válcové kondicionéry CR pracují obzvlášť šetrně. Jemné lístky s obsahem proteinů, které jsou nejhodnotnější součástí píce, v ní zůstávají. Ukládání na široko zrychluje proces sušení.

EasyCut F 320 CV | F 320 CR

 • Pracovní záběr: 3,16 m.
 • S tlačeným (PUSH) nebo taženým (PULL) zavěšením žacího nosníku.
 • Intenzívní úprava píce díky ocelovým prstům předkloněným do záběru nebo profilovaným mačkacím válcům.

Oba čelní žací stroje F 320 s prstovým kondicionérem (CV) a válcovým kondicionérem (CR) jsou opravdoví odborníci na sklizeň kvalitní píce. Velký průměr prstového rotoru (64 cm) a obou mačkacích válců (každý z nich má 25 cm) je zárukou úpravy v dokonalé kvalitě i při vysokém výnosu.

 

EasyCut F 360 CV | F 360 CR

 • Pracovní záběr 3,60 m, přepravní šířka 3,45 m.
 • Intenzívní úprava píce díky ocelovým prstům předkloněným do záběru nebo profilovaným mačkacím válcům.
 • S tlačeným nebo taženým žacím nosníkem.

Také čelní žací stroje EasyCut F 360 CV a CR jsou k dispozici v provedení s tlačeným, nebo taženým žacím nosníkem. Pracovní záběr 3,60 m umožňuje použití velkých traktorů s širokým rozchodem a širokými pneumatikami. Díky většímu přestřihu kombinovaných žacích strojů je možný nejen větší celkový záběr ale také čistá práce na svahu a v zatáčkách.

 

EasyCut F 400 CV Fold

 • První sklopný žací nosník na trhu.
 • 4,04 m pracovního záběru a méně než 3 m přepravní šířky.
 • Maximální přestřih a vysoká výkonnost.
 • Hydropneumatické odlehčení v základu.
 • Hydraulicky otočná převodovka.
 • Intenzívní úprava píce díky ocelovým prstům předkloněným do záběru.

Stroj byl na AGRITECHNICE 2019 vyznamenaný stříbrnou medailí. Společnost KONE zde představila první sklápěný žací nosník pro maximální výkonnost na poli, a přitom s nejvyšší bezpečností v silničním provozu. Hydraulicky ovládané otočné převodovky umožňují skládat lištu jednoduše a pohodlně z kabiny traktoru. Důležitým detailem je, že přitom není potřeba ani odpojovat pohon.

Výkonnost a přestřih sklápěcí lišty „Fold“ dosahuje nových dimenzí. Toto inovativní řešení umožňuje dosahovat maximální plošné výkonnosti, a to především v kombinaci s žacím ústrojím EasyCut Butterly.