MGM logo

Společnost MGM a. s. vznikla 1. května 1992 privatizací státního podniku Opravy zemědělských strojů Holešov.

 

Podnik byl založen v roce 1953 jako Krajská opravna STS. Po reorganizaci v roce 1959 vznikl nový podnik – Zemědělské opravny, n. p., odštěpný závod Holešov. Podnik se zabýval opravami zemědělských traktorů. Další změna proběhla v roce 1960, kdy se podnik stal součástí VHJ Opravny zemědělských strojů. Specializoval se na generální opravy pásových traktorů. Od roku 1970 se začal specializovat hlavně na opravy motorů, zejména traktorů, kombajnů, řezaček, ale i nákladních automobilů. Sortiment činnosti se v roce 1973 rozšířil i o opravy vysokozdvižných vozíků.

 

Od roku 1995 se začaly v MGM vyrábět postřikovače pro zemědělství. Tato činnost se postupně stala dominantní a je nyní nosným programem společnosti.