Výhody vertikálního Míchacího krmného vozu (MKV):

  • nižší cena v porovnání s horizontálním MKV
  • nižší potřebný příkon v porovnání s horizontálním MKV
  • nižší náklady na údržbu
  • dostupné větší objemy (až do 60 m3)
  • přímé plnění kulatými balíky
  • šetrné míchání (nižší procento poškození vlákniny)

Nevýhody vertikálního MKV:

  • velká výška stroje → vysoké těžiště
  • bez silážní frézy (tažená verze)
  • nižší kvalita řezání
  • 80% využití objemu MKV