Typy kejdových aplikátorů

Níže můžete vidět možnosti aplikátorů kejdy, které JOSKIN nabízí ke svým cisternám.

Výběr i záběr (2,7 až 30 m) je široký. Pro optimální a efektivní využití aplikovaného materiálu je důležité vybrat si metodu na jeho aplikaci redukující ztráty užitečných látek a šetřit tak chemickými prostředky na hnojení. JOSKIN nabízí řešení pro aplikaci na loukách a trvalých travních porostech (diskový nebo botkový), pro ornou půdu (radličkový nebo diskový) a aplikační ramena (tryskové a hadicové). Aplikátor je k cisterně připojen na zadní závěs (případně přímo na traktorový tříbodový závěs).

Důležitou součástí většiny aplikátorů je SCALPER – řezací hlava, kterou má JOSKIN patentovanou. Zajišťuje nařezání pevných částí v kejdě a homogenní rozdělení hmoty do každé hadice. Řezání je vysoce účinné díky systému rotačních diskových nožů (nůžkový efekt). Volně uložené kruhové nože jsou umístěny na rotační hlavě poháněné hydraulickým motorem. Na výběr je ze tří protiostří, pro dávku 7- 20 m3/ha, 12 – 30 m3/ha a 25 – 50 m3/ha.

TWINJET

twinjetTradiční aplikační rameno se dvěma tryskami. Dvě trubky na konci kterých je rozprašovací hubice s velkým pracovním záběrem. Rozprašovací hubice je aktivována tlakem materiálu (močůvky, vody, …), kombinovaným s důmyslným mechanickým systémem. Tento aplikátor standardně není vybaven řezací hlavou. Materiál je rozstřikovaný na dvě strany.

  • Rozstřikovací rameno se dvěma kyvadlovými tryskami
  • Rozstřikování vzduchem na širokou plochu se záběrem až 24 m
  • Pracovní záběr: 15 m, 18 m, 21 m, 24 m

MULTIWIST

multitwistVícetryskové aplikační rameno. Záběr je od 12 do 27 m. Koncové potrubí je ukončeno deflektorem, takto je materiál rozstřikovaný nízko nad zemí v proudu tvaru deštníku. Pro zajištění rovnoměrného a maximálního tlaku je materiál přiveden flexibilním potrubím do středu centrálního potrubí. Multitryskové aplikační ramena jsou montovány s výkyvným a protinárazovým systémem pro transport a bezpečnost při práci. Ramena se záběrem 18+ jsou vybaveny dvojitým hydraulickým sklápěním.

  • Rozstřik na povrch z velmi malé vzdálenosti s velmi dobrou distribucí
  • Systém zabraňující úniku kejdy během transportu na komunikacích

MULTI – ACTION

multi-actionJednoduchý rám nese samonaváděcí elementy vzdálené od sebe 21,5 cm. Konec každé jednotky, upravené pozinkováním, je vyroben ze dvou ramen s nezávislým vychylováním a samobrousícím ostřím, za kterým je aplikační hubice. Ostří udělá do půdy (trvalého porostu) rýhu s hloubkou 0 – 3 cm a močůvka vytéká z hubice za ostřím do této rýhy bez většího znečištění rostlin. Ramena jednotek zajišťují vychýlení až 25 cm a tím kompenzují nerovnost povrchu, není třeba aplikátor během práce zvedat a neničí se travní porost. Tento aplikátor se vyznačuje nízkou hmotností a vyžaduje pouze nepatrnou údržbu. V nabídce je se záběrem od 3 do 7,7 m.

PENDITWIST

penditwistHadicový aplikátor zkonstruován podobně jako PENDISLIDE. Rozdílem je, že Penditwist nemá hadice zakončené ertalonovými botkami (Ertalon je polyamid s vysokou mechanickou odolností, tvrdostí, vysokou mezí únavy, tlumící schopností a odolností vůči otěru). V nabídce je i se záběrem 18 m. Aplikační hadice jsou přímo vedeny po povrchu země. Aplikátor je nesen na cisterně na 4-bodovém závěsu s možností výškového nastavení. Tento aplikátor má využití, jako na aplikaci do vzešlých porostů, tak na trvalé travní porosty.

 

 

 

 

PENDISLIDE

pendislideHadicový aplikátor, jehož konce hadic aplikují materiál na povrch půdy bez zpomalování růstu rostlin a bez zanechávání močůvky na rostlinách (v krmivu). Základem je trojúhelníkový pozinkovaný rám kloubově uložen na centrálním nosném rámu. Na něm jsou v linii upevněny aplikační hadice s roztečí 250 nebo 300 mm. Pro „čistou přepravu“, tedy aby z hadic neodkapávala močůvka, je aplikátor vybaven Twist systémem – rotační sklopení o 150° směrem nahoru. Každá aplikační hadice Pendislidu je zakončena Ertalonovou (Ertalon je polyamid s vysokou mechanickou odolností, tvrdostí, vysokou mezí únavy, tlumící schopností a odolností vůči otěru) kluznou botkou což umožňuje přesnější aplikaci. Aplikátor je vybaven jednou nebo dvěma svislými řezacími hlavami se záběrem 9, 12 nebo 15 m.

 

 

TERRASOC

terrasocRadličkový aplikátor s pevnými radlicemi se šípovou špičkou. Všeobecně pro používání radlicových aplikátorů je potřebný větší příkon, protože radlice nejsou taženy po povrchu, ale aplikují materiál do půdy v hloubce 10 – 12 cm (nastavuje se centrálně) a tím radlice půdu i zpracovávají. Aplikovaný materiál je přiváděn z řezací hlavy přes hadice, které kopírují zakřivení radlice, a je vypouštěn za radlici pod špičku. Úhel vnikání radlic do země je nastavitelný ve třech polohách. Terrasoc je v nabídce se záběrem 2,8 – 5,2 m s jednořadovým uspořádáním radlic.

TERRADISC

terradiscDiskový aplikátor je zkonstruován jako dvě řady vykrajovaných zakřivených disků o průměru 510 mm připevněných na rámu. První řada otevírá půdu, následně aplikační hubice umístěné ze zadní boční strany každého disku přivedou močůvku do půdy a druhou řadu disků, kde jsou disky uspořádány v opačném směru než v první řadě, močůvku zakryje. Výhodou tohoto aplikátoru je vysoká rychlost práce, rovnoměrné míchání močůvky s půdou a kvalitní zpracování strniště. TERRADISC je určen pro cisterny se samostatným rámem, ne se samonosnou konstrukcí. V nabídce je se záběrem 4, 5 a 6 m.

SOLODISC

solodiscAplikátor určený hlavně pro trvalé travní porosty ale i na strniště. Je vyroben z diskových jednotek. Průměr disků je 406 mm. Na jedné jednotce jsou upevněny 2 disky následované aplikačními gumovými hubicemi nastavitelnými do dvou poloh. Tyto jednotky jsou samonaváděcí. Pracovní hloubka je nastavitelná max. do 6 cm. Jednotky jsou montovány s pružinami, které fungují jako tlumiče, umožňují také vertikální odklánění jednotky a tím překonávání překážek až do 25 cm. 6 modelů Solodisku se vyrábí se záběrem 3 až 7,7 m stejně jako u MULTIACTION.

TERRAFLEX

terraflex3Radličkový aplikátor s pružnými radlicemi. Stejně jako TERRASOC, jeho konstrukce je poměrně jednoduchá – radlice jsou upevněny na dvounosníkovém rámu s křížovými výztuhami, její výhodou je, že soustřeďuje namáhání na aplikátor a následně rovnoměrně na traktor, redukuje se tak pnutí na cisternu a nedochází k její deformaci. Radlice „Everstrong“ jsou připevněny na pružném peru s oboustranným 6,5 cm ostřím. Typ těchto radlic umožňuje lepší nakypření půdy a míchání zbytků díky vibračnímu efektu, který chrání radlice proti překážkám (kameny, …). Pracovní hloubka je 12 – 15 cm. TERRAFLEX se vyrábí s radlicemi uspořádanými do dvou řad se záběrem 2,7 – 5,2 m, nebo ve verzi XXL 6,0-7,6 m, nebo v trojřadý uspořádání se záběrem 4,4 – 5,7 m.