JOSKIN a výběr vhodného čerpadla

publikováno v: Aktuality | 0
Objem je to, co upoutá pozornost potenciálního kupce cisterny kejdy jako první. Stejně důležité je však i to, jak si cisterna s vybraným objemem poradí. 

Při volbě způsobu plnění a vyprazdňování je třeba vzít v úvahu také použitý aplikátor a jeho využití. Pro potřeby hnojení nabízí společnost JOSKIN široký sortiment pro všechny požadavky zemědělců: od malých farem až po zemědělské podniky a bioplynové stanice.
Přední belgický výrobce JOSKIN nabízí několik variant čerpadel a vývěv určených pro různé aplikace a podmínky. V následujících řádcích provedeme zájemce jeho nabídkou tak, aby dosáhl nejlepší možné volby pro jeho konkrétní potřeby.

Vývěva (vakuové čerpadlo)

Vakuový systém vytváří tlakový rozdíl mezi atmosférickým tlakem a vnitřním prostorem nádrže. Vytvořením podtlaku je kejda nasávána dovnitř. Ve vypouštěcí fázi je princip obrácený: nádrž je natlakována, aby se kejda vytlačila. To znamená, že vývěva nepřichází do kontaktu s kapalinou, a proto nedochází k nežádoucím vlivům.
Vývěva zajišťuje vysoký a konstantní průtok kejdy, což umožňuje rozstřikování na velkou šířku.
Důležitá je také snadná a nenákladná údržba vývěv, která z nich činí optimální řešení z hlediska poměru ceny a účinnosti.

Systém „Vacu-Storm“

Systém Vacu-Storm kombinuje účinky vývěvy na sací straně a odstředivého čerpadla na straně výtlaku. Je ideálním řešením pro uživatele, kteří hledají flexibilitu a vysoký výkon.
Vakuový systém je vhodný pro mnoho situací při čerpání (i pod úrovní terénu). Odstředivé čerpadlo je ideální pro čerpání kejdy do zadních aplikátorů, což umožňuje použití aplikátorů s velkou šířkou a vysokým a konstantním průtokem. Odstředivé čerpadlo, umístěné pod nádrží na zachycování kamenů, zajišťuje plynulé a rovnoměrné čerpání kejdy při optimalizaci nákladů na údržbu.

Odstředivé čerpadlo „Storm“

Systém „Storm“ pracuje pouze s odstředivým čerpadlem bez vývěvy. Prostřednictvím odstředivého čerpadla je kejda z čerpadla vytlačována odstředivou silou, která vzniká rotací oběžného kola s lopatkami uvnitř excentrického tělesa čerpadla. Tento způsob čerpání umožňuje dosáhnout vyšších průtoků. Při 750 otáčkách za minutu je dosaženo průtoku 6 000 l/min a při 1 000 otáčkách za minutu zvyšuje na 11 000 l/min. Jelikož čerpadlo pracuje pouze na výtlačné straně, plnění probíhá samospádem vrchním otvorem. Na přední část nádrže lze namontovat volitelný třícestný ventil, který míchá obsah v uzavřeném okruhu.
Jak již bylo zmíněno, se systémem odstředivého čerpadla „Vacu-Storm“ je dosaženo velmi vysokého a lineárního průtoku kejdy, která může mít také hustší konzistenci.

Lopatkové čerpadlo (Lobe pump)

Tento systém využívá mechanického působení 2 lopatkových rotorů, jejichž otáčením vzniká na sací straně podtlak, který způsobuje vtahování kejdy do tělesa čerpadla. Kapalina je pak lopatkami unášena podél stěny rotoru a vypouštěna na druhé straně. Toto čerpadlo nezabírá mnoho místa, přestože má vysoký výkon. Při výstupním tlaku vyšším než 1 bar umožňuje rozvádění kejdy na velkou pracovní šířku i v náročných podmínkách.
Je ideálním řešením při nutnosti použití dlouhých sacích hadic nebo pro velké sací hloubky.

Spirálové čerpadlo

Spirálové čerpadlo využívá k nasávání a vypouštění kejdy mechanický účinek excentrického šroubu.
Rotace šroubu uvnitř statoru vytváří řadu hermetických komor, které se pohybují podél osy sání, resp. výtlaku. Při plnění čerpadlo nasaje kapalinu do své výšky a poté ji vytlačí do nádrže. Tento typ čerpadla dokáže nasávat a vypouštět velmi hustou kejdu, a to i dlouhým potrubím.
Spirálové čerpadlo se vyznačuje vysokou kapacitou. rychlostí sání/výtlaku na dlouhé vzdálenosti.

Systém Garda

Tento systém je kombinací vývěvy a odstředivého čerpadla. Vývěva dosahuje tlaku až 6 barů, což je ideální pro provoz stříkací pistole s dosahem až 40 m.