Je čas připravit pastviny – s Joskinem

publikováno v: Aktuality | 0
Výroba kvalitního krmiva musí splňovat mnoho kritérií: měla by kombinovat hodnotu krmiva, chutnost a kvalitu, kterou dobytek potřebuje, a zároveň splňovat požadavky na profitabilitu. Najít optimální balanc je věda sama o sobě. Vyžaduje propojit farmářské zkušenosti a schopnost vypořádat se s různými vnějšími faktory poškozujícími kvalitu pastvin. S vědomím této reality a finančních důsledků, které mohou tyto škody způsobit, vyvinula společnost JOSKIN kompletní řadu strojů na údržbu a renovaci luk a pastvin s cílem zajistit zemědělcům produkci dostatečně kvalitní trávy.

Výběr není vždy lehký a proto …

Jaké jsou příčiny škod na louce?
Flóra je hlavním indikátorem stavu louky nebo pastvě. Ideálně by mělo být vegetační pokrytí homogenní a v následujícím složení:

 • 70% husté trávy pro zajištění produktivního krmiva
 • 30% jiných rostlin, aby bylo krmivo chutné.

Několik skutečností však může vést k nerovnováze a poškození louky:

 • hnůj
 • mech
 • krtince
 • zhutnění půdy
 • plstění, mrtvá tráva, travní plevel …
 • škody po divokých prasat
 • nezatravněné místa a díry
 • zbytky

Aby se zabránilo takové nerovnováze, je nutná rychlá a přiměřená reakce. Je proto užitečné vědět, jak luční brány fungují, aby bylo možné určit vhodný model.

Jako luční brány fungují?


Velkou výhodou bran JOSKIN je jejich schopnost efektivně čelit různým konkrétním případům, které mohou nastat. I když všechny naše modely jsou v podstatě multifunkční, každý má specifický design, aby mohl přesněji a s větší účinností napravovat konkrétní typy poškození v závislosti na jejich intenzity a frekvence výskytu.

Konkrétní použití každého typu našich bran je výsledkem kombinace 5 kritérií:


1 / Použití přiměřeného nářadí – každá část bran je navržena v závislosti na účelu použití podle specifických potřeb flexibility a agresivity.

2 / Kombinace nářadí – každá řada nářadí využívá práci předchozí řady. Snažíme se najít nejlepší kombinaci pracovních těles nářadí a určit potřebný počet řad pro optimální výsledek.

3 / Optimální vzdálenost mezi řadami – volný prostor mezi řadami nářadí je navržen tak, aby práce předchozí řady nářadí byla kompletně ukončena než další řada začne svou práci. Vzdálenost mezi řadami závisí na typu nářadí a cíle práce lučních bran.

4 / Ideální hmotnost – hmotnost každých bran závisí na typu práce pro zajištění stability za každých podmínek. Díky kvalitě použité oceli může JOSKIN snížit hmotnost bran ale zároveň zvýšit jejich odolnost a pevnost. To znemožňuje nářadí pracovat příliš hluboko a šetřit spotřebu PHM. Tato optimalizace hmotnosti umožňuje na tuto práci využívat traktory s nižším výkonem.

5 / Možnost nastavení – za účelem vyhovění specifikům každé louky nebo pastvě a pro zvýšení rozsahu činnosti každé řady nástrojů jsou brány JOSKIN vybaveny různými typy nastavení výšky v závislosti na požadované činnosti.

 

SCARIFLEX R6D2S3                                      RENOVA - renovátor travních porostů

Systém VARIFLEX

– plynulá změna agresivity prstů pomocí hydraulického nastavení třemi až patnácti kompenzačními písty (v závislosti na záběru) a jedním nebo dvěma centrálními písty na nastavení tlaku, s viditelnou stupnicí (možnost pro modely SCARIFLEX).