Doslova nabitý týden!

publikováno v: Aktuality | 0

Minulý týden ubíhal v MAV ve velmi rychlém tempu, jelikož jsme byli součástí několika společenských akcí a výstav. 

Vše započalo již pro nás tradiční polní výstavou Naše pole, která probíhala od 13.6. – 14.6. v Nabočanech na Chrudimsku. Jednalo SE již o 23. ročník.

Návštěvníci letošní výstavy mohli zhlédnout zhruba 650 odrůd zemědělských plodin, více než 160 pokusů na ochranu rostlin a přes 85 pokusů z oblasti výživy rostlin.

Bylo zde také široké zastoupení zemědělské techniky, naší nevyjímaje. Hlavním tématem předvádění byla technika pro lokálně cílené a variabilní aplikace kapalných látek.

Součástí výstavy byly i organizace, instituce a školy zemědělského sektoru. 

Na pátek 16. června 2023 připadlo hned několik společenských událostí najednou.

První z nich byla oslava Výročí VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem – 70 LET STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM. K vidění zde byla expozice historie, současnosti a budoucnosti školy, ukázky práce v učňovských dílnách nebo výstava hospodářských zvířat. Společnost MAV poskytla expozici zemědělské techniky. 

Další zajímavou akcí, jak pro veřejnost tak pro zemědělské školy, byl Den skotu 2023 v areálu VOŠ a SŠ veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč. Proběhla zde přehlídka českého strakatého skotu. Soutěžní týmy byly sestavné ze studentů zemědělských škol, kteří se postarali o přípravu zvířat a o vlastní prezentaci. 

Vystavovatelský týden byl korunován výstavou naší techniky u příležitosti DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ firmy Havlíčkova Borová a.s.. Vedle ukázky našich strojů – v expozici vévodila řezačka KRONE BIG X 530 a tři zástupci traktorů McCormick – byla součástí této akce komentovaná prohlídka areálu a provozů společnosti pro žáky a studenty místních škol a odbornou veřejnost.